En produksjonsøkning på 160 GWh i 1. halvår ga et vesentlig bidrag til et godt resultat i Tafjord sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. (Foto: Henny Stokset)

Høy vannkraftproduksjon, økt inntektsramme for nettvirksomheten og en engangskompensasjon fra NVE etter fusjonen mellom Tafjord Kraftnett og Tussa Nett i 2014, ga TAFJORD et resultat etter skatt på 95 mill. kr. for første halvår 2016.

Kilde: Tafjord

Vannkraftproduksjonen i første halvår var på 645 GWh (million kilowattimer), noe som er hele 100 GWh over konsernets normalproduksjon for årets 6 første måneder. Områdeprisen på kraft var også noe høyere enn for samme periode i fjor; 22,9 øre/kWh mot 21,4 øre/kWh. Til sammen ga dette et driftsresultat for virksomhetsområdet Vannkraft for første halvår 2016 på 78 mill. kr.

– Sammenligner vi vannkraftproduksjonen i første halvår i år med tilsvarende periode i fjor, har vi en økning i produksjonen på hele 160 GWh. Dette er mye. Innen kraftproduksjon har vi store variasjoner fra år til år, alt avhengig av tilgangen på vann i kraftstasjonene våre. En ekstra utfordring nå er de lave prisene som er forventet de kommende årene. Dette kan gi store utslag både på konsernets resultater og handlerom fremover, sier Espeset.

TAFJORD eier 53,7% av Mørenett, som er et resultat av fusjonen mellom tidligere Tafjord Kraftnett og Tusse Nett. Selskapet har i år en inntektsramme som er noe høyere enn fjorårets. I tillegg får Mørenett i år en engangskompensasjon fra NVE, relatert til fusjonen. Denne er basert på NVEs beregning av tap av fremtidige inntekter til selskapet, som en konsekvens av fusjonen. Driftsresultatet for TAFJORD sitt virksomhetsområde Kraftnett og tekniske tjenester, som er TAFJORDs andel av Mørenett, ble for første halvår 85 mill. kr.

– Høyere inntektsramme og engangskompensasjonen fra NVE, har svært positiv innvirkning på det resultatet vi leverer for dette virksomhetsområdet i år. Inntektsrammene til nettvirksomheten varierer fra år til år, og denne gangen gikk dette i vår favør. Kompensasjonen fra NVE relatert til fusjonen mellom Tussa og TAFJORD sine nettvirksomheter bidrar også sterkt til resultatet første halvår. Jeg presiserer imidlertid at dette er en engangskompensasjon, sier Espeset.

Virksomhetsområdet Energigjenvinning viser en liten økning i driftsresultat for første halvår i år, sett i forhold til samme periode i fjor. De øvrige virksomhetsområdene, Strøm og Telekom, oppnådde samme driftsresultat som de seks første månedene i 2015.

– Vi leverer et godt resultat for første halvår. Det er imidlertid viktig at vi har begge beina godt plantet på bakken nå, for konsernet er inne i en svært krevende periode. Dette innebærer blant annet at vi kun kan gjennomføre de investeringene som er absolutt helt nødvendige for å trygge driften. Vi jobber kontinuerlig med omstilling for å redusere kostnader og øke effektiviteten. Målet er å få opp lønnsomheten i alle de fem virksomhetsområdene våre, slik at vi over tid skal kunne levere et stabilt og godt resultat. Vi kan ikke lenger basere oss på bare å være avhengig av vannkraftproduksjon. Dette fordi prisene fremover er lave og tilgangen på vann til kraftstasjonene er sterkt varierende.