Kjell Salve Moi t.v. Leif Jonny Breive og Hege Therese Lindland på jobb for Agder Energi Nett ved Rakkenes like ved Byglandsfjord.(Foto: Agder Energi)

Denne uken ble det klart at Otera blir den største leverandøren av tjenester på strømnettet i Agder. Kontrakten har en verdi på mellom 100 og 200 millioner kroner årlig.

Kilde: Agder Energi

– Det har vært en tøff konkurranse mellom flere dyktige entreprenører og vi er veldig fornøyde med å komme så godt ut. Dette er en avtale vi har jobbet intensivt for å få det siste halve året, sier Geir Aabel, leder for Elkraft Agder i Otera Infra.

Hvert femte til sjette år konkurranseutsetter Agder Energi Nett beredskap, drift og vedlikeholdsoppgaver i strømnettet. Til sammen er det over 20 000 kilometer med strømlinjer og kabler som forsyner de omlag 190 000 nettkundene i Agder-kommunene. Avtalen starter opp 1. januar 2017 og varer i tre år, med opsjoner på ytterligere to og ett år.

God kapasitet og dekning
Agder Energi Nett bruker rundt 300 millioner kroner på drift, vedlikehold og mindre investeringer hvert år, slik at den totale avtalen – med inntil seks års løpetid – har en verdi på inntil 1,8 milliarder kroner.

– Kjøpsområdene, det vil si vårt totale konsesjonsområde, er delt i tre, og vi har to leverandører i hvert område for å sikre god kapasitet og god dekning i hele geografien, sier administrerende direktør i Agder Energi Nett, Svein Are Folgerø.

Otera blir hovedleverandør i to av de tre geografiske områdene, og  har sikret seg kontrakter på over halvparten av det totale volumet. Det vil årlig utgjøre mellom 100 og 200 millioner kroner.

Sikre strømforsyningen
Otera har alltid vært en stor leverandør av tjenester til strømnettet i Agder. Etter at nettselskapet begynte å konkurranseutsette oppdrag i 2006, har Otera hatt oppdrag i store deler av regionen.

– Denne avtalen gir arbeid til nærmere 100 ansatte og gir oss en forutsigbarhet og et solid fundament til å videreutvikle virksomheten på. Oppgaven vår er å sikre en trygg og god strømforsyning. Våre ansatte er bosatt i hele regionen og har god lokalkunnskap. Dersom det oppstår feil for eksempel som følge av uvær, skal feilen rettes raskt. Det innebærer at vi alltid har en beredskapsstyrke tilgjengelig.  I årene som kommer vil vi ta i bruk mye ny teknologi for å gjøre denne jobben enda mer effektivt, sier Aabel.