Roy Hansen, Avdelingsleder Vann, Avløp, Renovasjon og Vei, Miljø og teknikk i Hvaler kommune, blir også leder for Norges mest avanserte miljøstasjon. (Foto: Atle Abelsen)

NCE Smart Energy Markets samarbeider med Hvaler kommune om å etablere et av Europas mest avanserte øydriftssystemer på Hvaler.

Storm Elektro i Fredrikstad setter i disse dager i gang med å montere solcellepaneler fra Solcellespesialisten på det 1200 kvadratmeter store, sørvendte taket på Sandbakken miljøstasjon tett ved Skjærhalden på Hvaler. Her vil Hvaler kommune og deres samarbeidspartnere etablere et avansert mikronett rundt miljøstasjonen.

Dette skal skje innenfor Smart Energi Hvaler-programmet som driftes av Hvaler kommune, NCE Smart Energy Markets og Fredrikstad Energi. 

Øymodus

I tillegg vil området bli utstyrt med anlegg for opprettholdelse av drift av området i «øymodus». Det vil si at anlegget skal periodevis være selvforsynt og isolert fra hovednettet.  Dermed opprettes en selvbalanserende energicelle (SE). 

Dette styres ved hjelp ulike IKT-elementer, deriblant kraftelektronikk, hvorav en Intelligent Distribution Power Router (IDPR) utgjør det mest avanserte og unike elementet.  Både spenning, frekvens og til/frakopling vil bli håndtert forskriftsmessig. 

Ulike IDPRer kan kommunisere med hverandre og synkroniseres slik at et distribusjonsnett kan bygges opp som en cellestruktur som gir økt fleksibilitet for å håndtere ikke-regulerbar, fornybar energi, samt bidra til å redusere laster i sentralforsyningen. 

Lokal handel

En slik cellestruktur kan også gi opphav til lokal energi- og fleksibilitetshandel og bedre utnyttelse av lokal produsert energi basert på fornybare kilder.  Dette vil være viktig der hvor det finnes store innslag av vind, ikke-regulerbar vannkraft og solparker.  Innføringen av IDPR utvider allerede det innovative mikronettet betydelig. 

Sandbakken mikronett vil utgjøre en prototype på unikt internasjonalt nivå. To års drift vil bidra til å berede grunnen for flere lignende utbygginger i Norge og andre steder i verden, ikke minst der hvor eksisterende infrastruktur for energiforsyning er fraværende.

Samarbeidspartnerne i prosjektet er Hvaler kommune, NCE Smart Energy Markets, Schneider Electric, Solcellespesialisten, Storm Elektro og Betonmast. Enova støtter prosjektet.