Det kan koste deg dyrt som privatperson å felle trær som faller over strømledninger. Her er en påminnelse fra Svorka. (Illustrasjonsfoto: Svorka)

Dersom man skal felle trær ved eller i nærheten av strømledninger bør Svorka alltid kontaktes på forhånd. Da kan vi gi råd og sørge for at arbeidet kan gjøres uten fare for skade på personer eller anlegg.

Kilde: Svorka

Det er Svorka som skriver dette på sin hjemmeside og fortsetter: Vi opplever fra tid til annen at personer melder fra om at de har felt trær på linjer. Dette medfører ofte strømbrudd og/eller at linjene faller ned eller blir skadet. I slike tilfeller vil dette føre til utrykning av vaktmannskap fra Svorka.

 Ved felling av tre, eller annen skade på linje, er den som påfører skade og/eller utrykning selv ansvarlig for de kostnadene som måtte påløpe for å få reparert skadene. Dette kan i verste fall dreie seg om betydelige beløp, alt etter hvor omfattende det er, og hvor lenge strømmen eventuelt må kobles fra for å få reparert skaden.

Ved strømbrudd må det også påregnes såkalte KILE-kostnader. KILE er forkortelse for «kompensasjon for ikke levert energi». KILE er kort forklart tapte inntekter for netteier ved at strømleveransen opphører i kortere eller lengre perioder.

Husk også at å felle trær ved eller i nærheten av strømførende ledninger, kan være svært farlig. Tenk først og fremst på din egen sikkerhet.