Powel har lansert en ny web-basert løsning som har direkte kontakt med intradagmarkedet. (Illustrasjon: Powel)

Ny, web-basert løsning som har direkte kontakt med intradagmarkedet og kan forandre og effektivisere måten energiselskap utfører intradaghandelen på.

Kilde: Powel

Løsningen har direkte kobling til det fysiske elektrisitetsmarkedet og kan erstatte mange av de eksisterende prosessene innenfor intradaghandel. Gjennom en API-forbindelse får kundene sanntidstilgang til redigeringsrettigheter. Dette gjør det mulig for de som jobber med kjøp og salg av energi å gjøre all sin intradaghandel direkte fra Powel Intraday Trading.

– Den største fordelen med å bruke vår løsning, er at du har all relevant informasjon i ett og samme verktøy. Du kan hente ut all informasjon fra din produktportefølje og koble denne informasjonen opp mot kraftbørsens intradaghandel. Resultatet er at du øker både hastigheten og effektiviteten i din energihandel, forklarer Henrik Ryman, Business Manager for Portfolio Optimisation, Powel Smart Energy.

Powel har allerede en etablert kobling mot Nordpool Spot, og er i testfase med å etablere en API-forbindelse til EPEXSPOT. Dette gjør at løsningen kan kobles til de fleste europeiske intradagmarkeder, og vil muliggjøre mer effektiv handel for tradere også på EPEX intradagmarkedet.

– Når du aktiverer eller deaktiverer et bud i denne løsningen vil Nordpool eller EPEX sitt system oppdatere seg umiddelbart. Koblingen er ekstrem rask, vi snakker om millisekunder, så vi kan virkelig tilby handel i sanntid med denne løsningen. Du kan sammenligne budene ute i markedet med din portefølje, og i tillegg kan du se maksimum- og minimumsbud, samt se effekten av dine valg på markedet, sier Ryman.

For våre eksisterende kunder, vil Intraday Trading være koblet mot Powels tidsseriekjerne (TSM), som gjør det mulig for deg å lese og skrive tidsserier. I tillegg har vi en webtjeneste som muliggjør integrasjon med andre systemer eller databaser slik at du kan beregne portefølje- og marginalkostnader samt konvertere utførte transaksjoner til nye produksjonsplaner.

– Vi er veldig spente på denne løsningen, fordi vi vet med sikkerhet at en slik type verktøy er høyt etterspurt. I tillegg er det stort potensiale for vekst med flere markeder som åpner seg, sier Ryman.

Powel har i sin 20-årige historie hjulpet våre energikunder med overvåkning, prognosering, optimering og forvaltning av komplekse porteføljer. Gjennom vår Smart Energy portefølje har kunder oppnådd økt fleksibilitet og høyere fortjeneste.

Med et fokus på det fysiske energimarkedet og sømløs kommunikasjon med europeiske energi- og gassmarkeder, gir Powel Intraday Trading et unikt innblikk i de fysiske ressursene som ligger i bunn for handelen. Ettersom det europeiske markedet blir mer og mer ressursorientert, blir marginene knappere. Powel har erfaringen som trengs for å levere løsninger som bidrar til økt fortjeneste.

Under utviklingsfasen har Smart Energy-teamet og Powels interaksjonsdesignere samarbeidet tett med ledende kraftprodusenter. Resultatet er en applikasjon som er brukervennlig og enkel, men som inneholder kompleks og detaljert informasjon.

Powel Intraday Trading kan brukes uavhengig av plattform og kan bli lagret i skyen, eller direkte på bedriftens applikasjonsservere. 

Powel AS har sitt hovedkontor i Trondheim, og leverer forretningskritiske programvareløsninger og tilknyttede tjenester spesialtilpasset for å hjelpe energiselskap og offentlige virksomheter med bedre arbeidsprosesser og servicekvalitet. Selskapet er markedsledende innen løsninger for forvaltning og drift av kraftnett og planlegging av vannkraftproduksjon, og innen entreprenør- og kommunaltekniske sektorer. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996, og har i dag over 400 ansatte, kunder i 17 land, og kontorer i sju.