Kabelfeil i Oslofjorden bidrar til lavere strømpriser her i landet, men har motsatt effekt i Sverige, Danmark og Finland. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Feil på en av kablene i Oslofjorden medfører at Statnett har redusert kraftoverføringen fra Sør-Norge til Midt-Sverige med over 1000 MW. Reduksjonen tilsvarer et middels stort kjernekraftanlegg i Sverige.

Kilde: LOS Energy

I tillegg til kabelfeil er det andre årsaker til økte prisforskjeller på strøm i Norden:

  • Fyllingsgraden er noe lavere enn normalt i Nord- og Midt-Sverige.
  • Flere kjernekraftrevisjoner i både Sverige og Finland gjennom sommeren har forsterket behovet for overføring fra Norge til Sverige ytterligere.

I sum har disse faktorene hatt en dobbeltvirkning med at innestengt kraft i Norge har presset ned prisene her til lands, mens udekket importbehov har vært med å presse opp prisene i Sverige, og videre mot Danmark og Finland.

Statnett tror at kabelen i Oslofjorden vil fungere som normalt igjen fra midten av oktober. Da forventes det at prisforskjellene på kraft i Norden blir mindre.