Kraftverket på Frøland startet produksjonen i 1912 og er det eldste i BKK. (Foto: BKK)

Veien frem har vært lang, og mange alternativer har vært vurdert, men nå kan anleggsarbeidet starte på Frøland kraftverk. Styret i BKK har vedtatt en rehabilitering som vil øke produksjonen med 14 GWh.

Kilde: BKK

Planen for BKKs eldste kraftverk har gått fra å bygge nytt til en rehabilitering som har blitt justert ned i omfang. Bakgrunnen er lavere priser og fallende lønnsomhet for investeringer.

Stort behov for vedlikehold
– Kraftverket har vært drevet med begrenset vedlikehold de senere år grunnet tidligere planer om nytt kraftverk i vassdraget. Mange av komponentene har nådd teknisk levealder, og rehabilitering er helt nødvendig for at kraftverket skal være driftssikkert og robust og samtidig tilfredsstille dagens krav til HMS og effektiv drift, sier Anna Silje Andersen, oppdragsleder i BKK Produksjon.

140 millioner kroner
Rehabiliteringen har en total kostnadsramme på 140 millioner kroner. Selv om kraftverket er over 100 år, kan mange av komponentene beholdes.

– Aggregat 1 og 2 kan vi beholde med rehabilitering. Aggregat 3 vil vi derimot skifte ut sammen med det aller meste av det elektriske utstyret. Rørgaten må korrosjonsbehandles, aggregattransformatorer skal fases ut, og vi bytter også ut en transformator. I tillegg skal vi utføre nødvendig generelt vedlikehold av mekaniske komponenter og stasjonsbygningen, opplyser Petter Rikstad, som er prosjektleder for rehabiliteringen.

Utstyr fra 1916
Arbeidet starter allerede denne måneden og skal være ferdig i mars 2019. Transformatoren skal skiftes først, og deretter starter rehabilitering av vannvei. Aggregatene tas ett om gangen, og det begynner med utskifting av aggregat 3, som har vært i drift helt fra 1916.

Frøland kraftverk er ett av BKKs fem kraftverk i Samnangervassdraget. Middelproduksjon er 148 GWh, og etter rehabiliteringen vil det øke til 162 GWh.