SKL har søkt konsesjon for å bygge nytt kraftverk, med delvis tilknytning til to eksisterende, i Litledalen i Etne Kommune. (Foto: SKL)

SKL (Sunnhordland Kraftlag) søker konsesjon om å få bygge Ljøkelsvatn kraftverk i Etne kommune. Prisen på prosjektet er beregnet til rundt 400 MNOK.

I en tid med stabilt lave strømpriser er prosjektleder Kjetil Heimvik i SKL enig i at det dreier seg om mye penger under de rådende økonomiske omstendighetene. Han slår imidlertid fast at dette er en nødvendig investering. Det dreier seg om oppgradering av kraftverkene Litledalen og Hardeland, som kan datere deler av sin historie tilbake til 1920-tallet.

Planen er å bygge et nytt kraftverk, Ljøkelsvatn, i tilknytning til deler av de gamle kraftverkene. De eksisterende daganleggene, både kraftstasjoner og vannveier, vil bli flyttet inn i fjell. Det nye kraftverket vil få en installert effekt på 60 MW, og en produksjon på om lag 163 GWh.

Oppgraderingen vil gi en tilvekst på rundt 20 GWh sammenlignet med produksjonen i de gamle kraftverkene, fortsetter Heimvik. – Målet er å ferdigstille prosjektet innen utløpet av regimet for elsertifikater i 2021. Det primære er imidlertid å sikre langvarig levetid for produksjon av fornybar energi i Litledalen i Etne kommune.

SKL håper på rask konsesjonsbehandling, og avventer at styret tar en investeringsbeslutning basert på tilbud fra leverandørindustrien.