Porteføljeforvalter Magnus Lingjærde i LOS Energy oppdaterer deg på sommerens viktigste hendelser i kraftmarkedet. (Illustrasjon LOS)

Juli måned har ikke bydd på de store overraskelsene i kraftmarkedet. Tross nedbørsrekord i Bergen, ble total nedbør som normalt for Skandinavia.

Av: Magnus Lingjærde, LOS Energy

Også temperaturen har holdt seg rett under normalen i fellesferien, og vi har hatt en typisk norsk sommer værmessig.

Den hydrologiske balansen har bedret seg noe i løpet av feriemåneden, men ikke nok til å gi store utslag på strømprisen. Spotprisen ble lavere i juli enn juni, men likevel noe høyere enn hva markedsaktørene forventet.

Nå er det spådd høytrykk over hele Skandinavia og det kan trekke strømprisen litt opp dersom sola blir værende.