Omfattende arbeid måtte til etter havariet i rørgata til Herje kraftverk i september i fjor. Foto: Knut Peder Voldset/Rauma Energi

Bare tre måneder fikk turbinen snurre på det nybygde Herje kraftverk før et brudd i rørgata førte til full driftsstans. Nå skifter Rauma Energi ut glassfiberrør med støpejernsrør.

Herje kraftverk ble satt i drift i mai 2015, og den offisielle åpningen fant sted i september. Havariet skjedde 25. september, og resultatet ble ett års produksjonsstans.

– Den bakenforliggende årsaken var at røret har blitt skadd av at en stor stein trillet 400 meter nedover rørgata under leggingen og lagde sprekk i glassfiberrøret. Kjernen i det hele er at den utbedringen som ble gjort i ettertid, ikke holdt mål og dermed forårsaket bruddet, forteller administrerende direktør Alf Vee Midtun i Rauma Energi til energibransjen.no.

Krever erstatning

– Et hendelig uhell?

– Slikt skal ikke skje. Vi krever erstatning fra konsulentselskapet som var fagansvarlig, og fra forsikringsselskapet. Vi håper å komme frem til en minnelig ordning. Greier vi ikke det, havner saken i rettsapparatet, sier Midtun.

Rauma Energi satte ned en ekstern og uavhengig granskningskommisjon for å finne ut hva som hadde skjedd. Kommisjonen besto av fagfolk som ikke var med i anleggsprosessen, med kompetanse på både HMS, rør og bygg.

Vanskelig å skjøte

Glassfiberrørene er lagt i lengder à seks meter. Skulle man reparere disse, måtte man kappe opp de ødelagte bitene og skjøte rørlengdene i tre deler. I stedet har kraftselskapet valgt å erstatte 264 meter glassfiberrør med støpejernsrør. Når det er gjort, vil 764 meter av rørgatas totale lengde på om lag 2000 meter være jernrør.

Alf Vee Midtun sier det er vanskelig å anslå hvor mye Rauma Energi har tapt på grunn av havariet.

Gjenåpnes i september

Herje kraftverk i Rauma kommune i Møre og Romsdal fikk konsesjon i 2013 og ble offisielt åpnet 4. september 2015. Kraftverket er bygd for å produsere om lag 13 GWh årlig, men det første driftsåret har ikke gitt mange kilowattimer.

– Jeg skulle gjerne sett at vi hadde vært i drift nå og fått med oss all nedbøren vi har hatt i den siste tida, men vi må komme i gang igjen i september, sier Rauma-sjefen.