Det drar seg til mot Metodedagene 2017. Aldri har interessen for arrangementet vært så stor så lang tid i forkant. Bildet er fra et tidligere arrangement. (Foto: Stein Arne Bakken)

I midten av juni neste år er det igjen klart for Metodedagene i regi av REN. Allerede nå strømmer påmeldinger fra leverandørindustrien på. Aldri har interessen vært så stor så lang tid i forkant av arrangementet.

Metodedagene arrangeres hvert annet år. Stedet er travbanen i Drammen, der leverandører og kunder kobles til hverandre på faglig grunnlag. Dette er blitt en viktig møteplass for beslutningstagere og brukere av utstyr og materiell. Arrangementet er ikke bare en rendyrket utstilling, men et sted hvor leverandørindustrien oppfordres til å demonstrere bruk av det utstyret som stilles ut.

I 2015 deltok 100 utstillere på Metodedagene, og arrangementet hadde 1300 besøkende fra energibransjen. Blant de leverandørbedriftene som allerede har meldt seg på kan nevnes Otera, ABB, Siemens, Schneider Electric Norge, Elektroskandia, Solar, Vestfold Trafo Energi, Linjeservice, Scanelec, Møre Trafo og Brd. Berntsen. Ytterligere informasjon om Metodedagene 2017 er tilgjengelig på metodedager@ren.no.