Årets CIGRÈ-konferanse i Paris samler rundt 3300 delegater fra hele verden, av dem 79 norske.

I disse dager pakker 79 fagpersoner i landets elektrotekniske miljø kofferten for å reise til Paris. Der vil de møte rundt 3300 kolleger fra hele verden. Det er klart for årets CIGRÈ-konferanse.

Med et internasjonalt strømnett som stadig styrker forbindelsene over landegrenser er interessen for CIGRÈ for sterkt oppadgående, forteller Knut Herstad, generalsekretær i den norske avdelingen av den verdensomspennende organisasjonen.

CIGRÈ er en permanent, upolitisk, internasjonal ideell organisasjon med sete i Paris, som ble stiftet i 1921 for å spre tekniske kunnskaper og utveksle informasjon landene imellom i forbindelse med produksjon og overføring av elektrisk energi. Årets konferanse, som er nummer 46 i rekken, gjennomføres i den franske hovedstaden i tidsrommet 22. – 26. august.

I løpet av få år har antall individuelle medlemmer i den norske CIGRÈ-komiteen vokst fra 65 til 105, fortsetter Knut Herstad. – Arbeidet foregår i internasjonalt sammensatte komiteer, blant annet basert på faglige innspill fra elektroteknisk miljø i medlemslandene. I år stiller Norge med 14 rapporter, som er det største antallet noensinne.

I tillegg til de rundt 3300 påmeldte delegatene er det ventet at årets CIGRÈ-konferanse vil samle mer enn 8500 besøkende fra 85 land. Det er den faglige konferansen som står i sentrum for oppmerksomheten, men her er også nærmere 250 utstillere fra det elektrotekniske fagmiljøet rundt om i verden representert. 

Arbeidet i CIGRÈ er i betydelig grad konsentrert om kompetanseutvikling knyttet til overføringssystemet for elektrisk energi, understreker Herstad, – men er også solid forankret i miljøene for forskning/utvikling og produksjon av elektrisk kraft.

Den norske CIGRÈ-komiteen, som hadde generalforsamling i går, har et styre med følgende sammensetning: Leder Ole Gjerde (Statnett), Jens Auset (ABB), Ketil Sagen (Energi Norge). Vegar Syrtveit Larsen, (Nexans Norway), Sigrun K. Mindeberg (NVE), Lars Lundgård (SINTEF Energi) og Karstein Brekke (Statkraft).

Formelt sett består styret av de syv bedriftene/selskapene, som selv peker ut sine representanter.