Statsråd Tord Lien tok selv det første spadetaket under gårdsdagens markering av byggestart for kraftledningen mellom Balsfjord og Skaidi. (Foto: HEV/OED)

Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) tok det første spadetaket da Statnett torsdag markerte byggestart for den nye kraftledningen mellom Balsfjord i Troms og Skaidi i Finnmark. Med investeringer på mellom fire og seks milliarder kroner er prosjektet et av de største i Nord-Norge noen gang.

Kilde: OED

Byggestarten ble markert på Skillemoen i Alta.

– Dette er en stor dag for hele Nord-Norge. Ledningen vil bidra til å styrke forsyningssikkerheten også i vår nordligste landsdel. Utbyggingen er et av de største infrastrukturprosjektene i landsdelen gjennom tidene. Den legger til rette for flere arbeidsplasser i industri og næringsliv og mer fornybar kraftproduksjon i hele regionen, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Sammen med strekningen Ofoten-Balsfjord som allerede er under bygging, vil den nye 420 kilovolt-ledningen bidra til å styrke forsyningssikkerheten i Nord-Norge. Ledningen bygges trinnvis, med første trinn fra Balsfjord til Nordreisa i Troms. Når ledningen er ferdig vil den strekke seg over 300 kilometer og berøre syv kommuner i Troms og Finnmark. Prosjektet er kostnadsberegnet til mellom fire og seks milliarder kroner.

– Det er grunn til å rose Statnett for det arbeidet som er gjort hittil. Dette er et omfattende og krevende prosjekt, som jeg opplever har god oppslutning hos nordnorsk næringsliv, offentlige myndigheter, fagbevegelse og Sametinget. Dette er et kjempeløft for Nord-Norge og for forsyningssikkerheten i hele landet, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).