Ønsker man å påvirke markedet, er subsidier for «ønsket» adferd og mer fornybar energi bra, men en tilstrekkelig høy pris på CO2-utslipp er enda bedre dersom man ønsker å påvirke markedet, hevder lederen for energifeltet i DnB. Foto: Sigurd Aarvig

La utbyggere av nye kraftverk konkurrere på pris, bygg ut strømkabler til utlandet snarest og sett en internasjonal pris på CO2-utslipp, skriver lederen for energifeltet i DnB, Berit Henriksen, i en kronikk.

DnB er ifølge Henriksen den klart største finansieringskilden for fornybarbransjen i Norge, og banken ser store muligheter på området. Hun siterer Bloomberg New Energy Finance, som regner med at 60 prosent av investeringene i elektrisitetsproduksjon globalt vil komme fra fornybar energi i tiden frem mot 2025.

Berit Henriksen anbefaler tre grep for å lykkes med fortsatt utbygging av lønnsom og fornybar kraft i Norge.

Utslipp må koste

For det første mener hun at det må koste å slippe ut klimagasser.

– CO2-prising gir prisøkning for all forurensende aktivitet, og tilhørende lavere etterspørsel.  Den økte prisen stimulerer mer tilbud av alternativer med lave utslipp, og dermed gjenopprettelse av markedsbalansen, skriver Henriksen.

Auksjonsbasert tildeling

Hun foreslår auksjonsbasert tildeling av støtte, der laveste byder vinner og får bygge nye kraftanlegg.

– Dette har vist seg å fungere meget bra i land etter land. Strømkundene tjener på dette gjennom lavere strømpris.  Dette vil også fungere godt i kombinasjon med CO2-prising, siden markedsprisen vil bli høyere og det nødvendige subsidie-elementet tilsvarende lavere. 

Flere kabler

Videre understreker hun viktigheten av å bygge ut strømkabler til utlandet snarest.

– Vi eksporterer jo fisk, olje og gass vi ikke trenger selv – hvorfor ikke strøm?  Økt eksportmulighet for strøm vil forbedre Norges evne til å være et «batteri for Europa», gi økte inntekter til strømprodusenter i Norge og stimulere bygging av flere vindparker i vårt ganske så forblåste land.  Det er åpenbare sysselsettingsmuligheter, både direkte og i tilknyttede næringer.

Økt verdiskaping

Henriksen mener at målet fremover bør være å nyttiggjøre «grønn» og konkurransedyktig norsk vann- og vindkraft i et internasjonalt marked, gjennom eksport av strøm, metaller og etablering av mer energikrevende virksomhet i Norge. Dette bør på sikt generere økt verdiskapning til gode for både eiere og norsk økonomi som helhet.

Berit Henriksens kronikk har stått på trykk i Dagens Næringsliv og kan leses i sin helhet på hjemmesiden til Småkraftforeninga.