Ole-Johan Bogfjellmo, prosjektleder for Tosenanleggene, sier at kraftutbyggingen i Tosboten på Helgeland er forsinket av ras og tekniske utfordringer. (Foto: Helgeland Kraft)

Ras og tekniske utfordringer har forsinket Bjørnstokk- og Leiråa kraftverk i Tosenprosjektet. Dette fremgår av et nyhetsbrev fra Helgeland Kraft.

Kilde: Helgeland Kraft

Helgeland Kraft har fem nye vannkraftverk under bygging i Tosbotn på Helgeland. Etter den opprinnelige planen skulle to av disse, Bjørnstokk vannkraftverk og Leirå vannkraftverk, allerede vært satt i drift og levert drøyt 51 GWh. Men prosjektlederen for Tosenanleggene, Ole-Johan Bogfjellmo, kan konstatere at ikke alt har gått helt etter timeplanen.

Full stopp etter ras

Bjørnstokk var anlegget som skulle settes i drift først, med planlagt åpning i november 2015. Problemer med sikring av ei sjakt førte til utsettelse. I slutten av mars i år var imidlertid alt klart. Anlegget ble satt i produksjon.

– Vi var kommet i gang med produksjonen men så gikk rasene den 1. – og 2. april, og anlegget måtte stanses, sier Bogfjellmo. I forbindelse med driftsstansen ble det avdekket en teknisk svikt i vannveien.

– Vi må forlenge en rørgate fra 300 meter til i hvert fall 500 meter. Muligens må vi forlenge helt til 900 meter, sier Bogfjellmo, som konstaterer at de nye faktorene vil forsinke Bjørnstokk ytterligere.

20-30 mill. dyrere

Rasene i Tosbotn fikk også betydning for fremdriften for Leiråa vannkraftverk.

– Her var vi i rute til å starte opp i juli. Så gikk rasene, og i forbindelse med de tekniske problemene med vannveien til Bjørnstokk ble det også her besluttet utført en spenningstest i trykktunnelen i Leiråa. Konklusjonen her ble at rørgata til dette anlegget må forlenges med omlag 250 meter, sier Ole-Johan Bogfjellmo. Han anslår at forsinkelsene og de tekniske utbedringene ved Bjørnstokk og Leirå vil fordyre Tosenutbyggingen med 20-30 millioner kroner. 

Tosdalen først

En konsekvens av de utfordringene som Helgeland Kraft har støtt på i Bjørnstokk og Leiråa, er at det trolig blir anlegget som sto som nummer tre i åpningskøen, Tosdalen, som blir satt i drift først.

– I Tosdalen er vi i rute. Arbeidet i kraftstasjonshallen pågår for fullt, og går alt etter planen skal anlegget vannfylles den første uka i desember, sier Bogfjellmo. Tosenutbyggingen består av i alt fem anlegg, som samlet vil gi en produksjon på 130 GWh. De to siste anleggene, Tveråa og Storelva vannkraftverk, skal stå ferdige i henholdsvis april og utpå høsten neste år. Fire av de fem kraftstasjonene bygges utendørs, med en utforming som arkitekturmessig følger i samme spor som Øvre Forsland kraftverk i Leirfjord. Tosdalen vannkraftanlegg bygges i fjell.

I tillegg til bygging av fem nye kraftverk på Sør-Helgeland, har Helgeland Kraft investert i to nye trafostasjoner, en i Tosbotn og en i Trongsundet, samt investert i nye kraftlinjer rundt Tosenfjorden.

Tosenanleggene

* Bjørnstokk. 24,6 GWh. Ferdig årsskiftet 2016/17 
* Leirå. 27 GWh. Ferdig årsskiftet 2016/17
* Tosdalen. 40 GWh. Ferdig desember 2016
* Storelva. 22 GWh. Ferdig høst 2017
* Tveråa. 16 GWh. Ferdig april 2017