Nå legges det til rette for studier i grønt entreprenørskap, det første i sitt slag på høyskolenivå. (Illustrasjonsfoto: Simoen Howden)

Fra i høst er det mulig å studere Grønt Entreprenørskap. - Dette er det første studiet i sitt slag på høyskolenivå, sier initiativtakerne.

Kilde:Gina Aakre, skog.no   

Studiet er et samarbeid mellom Høgskolestiftelsen for innovasjon og entreprenørskap og Høgskolen i Hedmark. Gjennom studiet skal studentene lære seg å skape ny virksomhet basert på fornybare ressurser, eller forbedre ressursproduktiviteten i eksisterende virksomhet.

– For å få til et grønt skifte er det viktig å etablere et slikt tilbud. Grønn vekst er smart, fordi det er lønnsomt og fordi det gir konkurransefordeler, sier Trygve Tamburstuen, innleid prosjektleder i Høgskolestiftelsen for innovasjon og entreprenørskap.  

Studiet starter til høsten og skal være det første i sitt slag på høgskolenivå i Norge. Studiet er samlingsbasert over fire semestre og gir 60 studiepoeng. Det kan tas som et grunnstudium eller som et videreutdanningstilbud for interesserte som er i arbeid. Det kan søkes finansiering gjennom Lånekassen til utdannelsen som er et betalingsstudium. 

Gjennom studiet skal elevene gjennomføre innovasjonsprosjekter og delta i praktisk utviklingsarbeid. Ressursutnyttelse og hensyn til miljø/klima- og markedsmessige utfordringer med hensyn til økonomi, bærekraft og miljøhensyn skal vektlegges. Studiested er Bjørkelangen, Rena og Evenstad.