Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (t.v.) og Ingebjørg Trydal, avdelingsleder for HR/HMS Organisasjon i Agder Energi. (Foto: Agder Energi)

Store omstillinger i bransjen, flere som skal gå av med pensjon og digitalisering gjør at Agder Energi må tenke nytt for å øke likestillingen og mangfoldet blant konsernets ansatte.

Kilde: Agder Energi

– Vi står overfor et kompetanseskifte. Stor avgang de nærmeste årene, samt store omstillinger i bransjen og digitalisering gjør at vi må tenke nytt i vårt arbeid med likestilling og mangfold. I dag har vi ikke konkrete tiltak på disse områdene, og skal derfor delta i et to-årig pilotprosjekt som har som mål å få et mer likestilt arbeidsliv på Sørlandet, sier Ingebjørg Trydal, avdelingsleder HR/HMS Organisasjon i Agder Energi.

Konsernet har en kvinneandel på 17 prosent, og det er en tradisjonell fordeling av menn og kvinner i forhold til stillingstyper. Andelen kvinner i lederstillinger er 16 prosent, og ellers er det en stor andel kvinner innen administrasjon, kantine, resepsjon, osv. Kvinneandelen i konsernstyret var i 2015 på 33 prosent, mot 43 prosent året før. Etter endringen i styresammensetningen tidligere i år, er kvinneandelen nå 41 prosent.

Likestillingssertifikat 

Til sammen deltar 15 offentlige og private virksomheter i Prosjektet Likestilt arbeidsliv 2016 – 2018, og de forplikter seg til å jobbe konkret med likestilling. Målet er at prosjektet skal bidra til å endre Sørlandets omdømme, og at landsdelen i fremtiden vil bli løftet fram som et foregangseksempel innen aktivt og målrettet arbeid med likestilling og mangfold i arbeidslivet.

Prosjektet er et samarbeide mellom fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder og Næringsforeningen i kristiansandsregionen. Barne – og likestillingsdepartementet har gått inn med støtte til prosjektet, og de aller første virksomhetene vil bli likestillingssertifiserte våren 2018.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) mener det er viktig at myndighetene, næringslivet og offentlige virksomheter samarbeider for å fremme likestilling og mangfold.

– Sørlandet sliter mest med hensyn til likestilling, og jeg er glad for at regionen har tatt dette på alvor. Dere setter temaet på dagsorden og deres engasjement betyr veldig mye. Vi må samarbeide for å lykkes, og bedrifter med en aktiv likestillingspolitikk tiltrekker seg attraktiv arbeidskraft. Arbeider vi aktivt med dette, vil vi lykkes. Jeg gleder meg til å følge prosjektet vider, sier hun.