ABB selger sin kabelvirksomhet til NKT Cables, og inngår et langsiktig og forpliktende samarbeid innen høyspenningsområdet. (Illustrasjonsfoto: ABB)

NKT Cables overtar ABBs globale virksomhet for høyspennings kabelsystemer med en total verdi, såkalt «Enterprise value», på 836 millioner euro.

Kilde: ABB

Høyspenningskabler er nøkkelkomponenter i bærekraftige energiløsninger, ettersom de kan overføre store mengder elektrisitet over lange avstander. Virksomheten er en del av ABBs divisjon Power Grids, hvor det for tiden pågår en strategisk gjennomgang.

NKT Cables designer, produserer og leverer kraftkabler for lav-, mellom-, og høyspenningsløsninger hovedsakelig innenfor vekselstrøm (AC). Selskapet har store produksjonsanlegg i Europa og Kina, salgskontorer over hele verden og rundt 3200 ansatte. I 2015 var omsetningen 1,2 milliarder euro.

– Vi kombinerer to solide kabelporteføljer med felles, nordisk arv som vil bli mer konkurransedyktig ut fra et større perspektiv under NKT Cables eierskap, samtidig som vi beholder tilgangen til leveranser gjennom et langsiktig, strategisk samarbeid. Kombinasjonen av virksomheten for våre nisjekabelsystemer og styrken hos NKT Cables demonstrerer vårt aktive engasjement i forvaltning av porteføljen, et nøkkelelement i vår Next Level-strategi, sier ABBs toppsjef Ulrich Spiesshofer.

ABBs teknologi, produksjon av høyspenningskabel og høy servicekvalitet er i stor grad komplementerende til NKT Cables aktiviteter. Dette skaper en kombinert virksomhet som er ideell for å dekke det økende behovet for kabelsystem for overføring av kraft over lange avstander. Det kombinerte operasjonelle omfanget og rekkevidden av de to virksomhetene forventes å føre til enda bedre service for kunder globalt.

– ABBs virksomhet innenfor høyspenningskabel vil styrke vår portefølje betraktelig og gi oss en produksjon i verdensklasse. Vi vil kunne dra nytte av teknologien, kompetansen og kompetente medarbeidere for å ytterligere øke virksomheten. Vi ser fram til å etablere et sterkt, langsiktig samarbeid for framtidige prosjekter over hele verden, forteller Michael Hedegaard Lyng, President og CEO hos NKT Cables.

ABBs virksomhet for kabelsystemer tilbyr nøkkelferdige løsninger som inkluderer design, ingeniørarbeider, leveranse, installasjon, igangkjøring og service. Virksomheten hadde egne, justerte inntekter på 524 millioner USD i 2015, har rundt 900 ansatte og har topp moderne produksjons- og forsknings- og utviklingsfasiliteter for høyspennings undervanns- og underjordiske kabler i Karlskrona i Sverige. Overføringen av virksomheten inkluderer også et nytt, avansert kabelleggingsfartøy som er under bygging. Med over 100 års erfaring har virksomheten levert til en rekke applikasjoner og installert hundrevis av veksel- og likestrømforbindelser over hele verden.

– Som en del av vårt strategiske samarbeid vil ABB og NKT Cables arbeide sammen på fremtidige prosjekter for å håndtere markedsmuligheter innenfor områder som undervanns- og likestrømforbindelser. Denne transaksjonen vil gjøre divisjon Power Grids portefølje enklere og mer fokusert, sier Claudio Facchin, leder for ABBs divisjon Power Grids.