Vardar er allerede sterkt til stede i fornybarmarkedet i Baltikum. Her illustrert med vindkraftparken Esivere i Estland. (Foto: Vardar)

Vardar styrker sin ledende markedsposisjon i de baltiske stater ytterligere etter åpningen av en ny vindpark i Litauen med en forventet produksjon på 230 GWh.

Kilde: Vardar

-Jeg er stolt over å kunne foreta den offisielle åpningen av vår nye vindpark i Šilute, som vil tilføre viktig fornybar produksjonskapasitet i de baltiske stater. Byggingen av de 24 vindmøllene har vært gjennomført innenfor budsjett og til avsatt tid. Vi forventer at anlegget vil bidra betydelig til verdien av Nelja Energia, vårt datterselskap i Baltikum, sa Thorleif Leifsen, styreformann i Nelja Energia og konsernsjef i Vardar, som offisielt åpnet anlegget tidligere denne måneden. 

Den nye vindparken ligger i Šilute på Litauens vestkyst. De 24 turbinene har en kapasitet på 2,5 MW hver, til sammen 60 MW, og er ventet å produsere 230 GWh fornybar kraft per år. Det vil øke Nelja Energias årlige forventede produksjon til 780 GWh. 

– Vindparken i Šilute har noen av de aller beste vindforholdene i Baltikum. Sammen med aller beste teknologi, større rotorer og høyere tårn, vil det øke produksjonen per turbin med mer enn 50 prosent, sa Leifsen. 

Nelja Energia hadde 38 prosent av installert kapasitet og 35 prosent av produksjonen av fornybar energi i de baltiske statene i 2015. 

Produsenten er sikret en fast feed in tariff i form av statlig støtte. Denne vil gjelde i 12 år og sikre en stabil kontantstrøm fra anlegget, gitt de forventede vindressursene. 

-Nelja Energia vant anbudsrunden som sikret utbyggingen Šilute vindpark, fordi vi krevde den laveste feed in tariffen for å bygge den ønskede kapasiteten. Dette systemet sikrer at det mest effektive selskapet får konsesjon til å bygge, sa Leifsen. 

Investeringen i Šilute er på mer enn 100 millioner euro og øker den samlede verdien av Nelja Energias anlegg til mer enn 400 millioner euro. 

Vardar har kontrollen i Nelja Energia gjennom Vardar Eurus, som eier 77 prosent av Nelja Energia. The Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) har ti prosent eierandel i Vardar Eurus. NEFCO er eid av de fem nordiske stater: Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.