Smarte strømmålere (AMS) gir kundene bedre informasjon om eget strømforbruk. (Illustrasjonsfoto: Lyse)

Smarte målerne gir strømkundene økt informasjon om eget strømforbruk. Tilgangen på informasjon vil være den samme uansett hvilket nettselskap du er knyttet til og hvilken måler du har.

Kilde: NVE

– Strømprisen endrer seg fra time til time, og med de nye målerne kan du som kunde tilpasse strømforbruket slik at strømregningen blir minst mulig. Som kunde kan du velge om du vil lese informasjon om forbruket ditt på et nettbrett, mobiltelefon, eller på et eget display, hvis du ønsker det, sier Guro Grøtterud, seksjonssjef i NVE.
 
Arbeidet med å installere smarte strømmålere er godt i gang, og innen utgangen av 2018 skal de nye målerne være installert i alle norske hjem og fritidsboliger
 
– Det er viktig at alle strømkunder skal være sikret lik tilgang på informasjon om forbruket sitt, uansett hvor de bor i landet og hvilken AMS-måler nettselskapet deres har valgt. Derfor har NVE, nettselskapene og utstyrsleverandørene nå blitt enige om en standard på kontakten i den smarte måleren, også kalt HAN (Home Area Network). Det er denne kontakten som gjør at man som kunde kan ta ut informasjon, forklarer Grøtterud. 

Enklere strømstyring

De nye smarte strømmålerne åpner for at kraftleverandører og andre kan tilby kundene sine strømstyringssystemer som er skreddersydd den enkelte kundes ønsker og behov. De nye smarte strømmålerne vil også løpende informere strømkunden om spenningskvaliteten. Elektriske apparater og styringsenheter i hjemmet består ofte av elektroniske komponenter som kan skades eller ikke fungere riktig ved større spenningsavvik. Kundene vil med de nye målerne gis mulighet til å overvåke spenningskvaliteten.

– Det er også mulig å bruke informasjonen fra de smarte målerne i automatiserte smarthus-løsninger, påpeker Grøtterud.

Den enkelte strømkunde bestemmer selv om måleren skal aktiveres for å kunne lese data. Det er også kunden som bestemmer hvilke data som skal kunne leses fra det aktuelle grensesnittet i måleren og hvem som skal få tilgang til disse dataene.