Det heleide datterselskapet til Norconsult, Technogarden, er av Statnett tildelt fem kontrakter som bidrar til stabil strømforsyning. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Technogarden, Norconsults heleide datterselskap, får i oppdrag å bidra til sikker strømforsyning for Statnett. De har vunnet fem av seks parallelle rammeavtaler for innleie av fagressurser til selskapet.

Kilde: Norconsult

Rammeavtalene er inngått med parallelle leverandører, og samlet er disse avtalenes totale verdi estimert å være rundt 100 millioner kroner årlig.

Rammeavtaler innenfor «stasjon»

Som systemansvarlig i det norske kraftsystemet drifter Statnett rundt 11.000 kilometer høyspentlinjer og cirka 150 stasjoner over hele landet. De neste årene skal Statnett gjennomføre både vedlikehold og bygge nytt i store deler av sitt nett, og de fem rammeavtalene som Technogarden nå har vunnet ligger innenfor fagområdet «stasjon».

En viktig bekreftelse

– Forutsigbar og sikker strømforsyning er en bærebjelke i et moderne samfunn. Statnett har et stort og viktig samfunnsoppdrag, og vi i Technogarden er stolte over at de har vurdert vår kompetanse som så solid at de gir oss nødvendig tillit i sitt videre arbeid, sier Frode Ravndal Evensen, direktør for Technogardens norske konsulentvirksomhet.

– Vi har gjennom flere år bistått Statnett med våre fagspesialister, og disse avtalene er en stor anerkjennelse og viktig bekreftelse for oss. Nå får vi gode muligheter til ytterligere å styrke oss innenfor dette kompetanseområdet, og vi kommer til å ansette flere nye medarbeidere i tiden fremover, sier Peer Hofgaard, som leder Technogardens avdeling i Oslo

Mulighet for forlengelse

Technogarden skal levere seniorkonsulenter til fem parallelle rammeavtaler innenfor Prosjekteringsledelse, Aktivitetsansvar Bygg, Aktivitetsansvar Elektro, Aktivitetsansvar Kontrollanlegg og Aktivitetsansvar modellering/DAK.

Avtalene trådte i kraft 1. september, og har en varighet på to år, med opsjon på to nye år.