Nettselskapene har hatt ti år på seg til å komme i mål med nedbygging, eller bakkestyring av transformatorarrangementer i mast. Alt tyder på at de fleste har overholdt fristen. (Illustrasjonsfoto: Varanger Kraft)

Det er lite som tyder på at det gjenstår mye når det gjelder nedbygging, eller bakkestyring, av transformatorarrangementer i mast. Fristen for gjennomføring av dette gikk ut ved forrige årsskifte. (Illustrasjonsfoto: Varanger Kraft)

Dette inntrykket er basert på tilsyn fra DSB så langt i år. Fullstendig oversikt foreligger imidlertid ikke. Brorparten av årets tilsyn vil bli fullført fra nå av og ut året. Først mot slutten av 2016 vil det derfor være mulig å avgi en kvalifisert statusrapport.

Vi har imidlertid liten grunn til å tro at det er mye som gjenstår, sier sjefingeniør Espen Masvik i DSB. – Dette har vært et fast tilsyns-tema for oss de siste fem årene, slik som det også er i år, noe som har gitt god kartlegging av fremdriften i gjennomføringen av dette kravet. Noen avvik er registrer, men dette er så langt marginalt i forhold til det store antall anlegg som dette omfatter.

Kravet om nedbygging, eller bakkestyring, av transformatorarrangementer i mast skriver seg helt tilbake til 2006. Fristen for gjennomføring utløp ved siste årsskifte. Nettselskapene har hatt ti år på seg til å komme i mål. – Denne romslige fristen ser det ut som om de fleste har overholdt, avslutter Masvik.