Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft med prosjektteamet for konsernets første vannkraftverket i Albania. (Foto: Statkraft)

Fredag åpnet Statkraft sitt første kraftverk i Albania. Det 73 MW store Banja vannkraftverk er det første av to vannkraftverk selskapet bygger i det 256 MW store Devoll-prosjektet.

Kilde: Statkraft

Kraftverket, som ligger 65 kilometer sørøst for hovedstaden Tirana, ble offisielt åpnet av Albanias statsminister Edi Rama og konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen, sammen med energiminister Damian Gjiknuri og Norges ambassadør, Per Sjåstad.

– Denne investeringen er et godt eksempel på at private interesser møter samfunnets interesser. Ved hjelp av stor ingeniørkunst er det bygget over 100 kilometer med veier i dette området. Veien mellom Banja og Gramsh har 14 broer, og én av dem er med sine 520 meter den nest lengste broen i Albania. Statkraft er et eksempel til etterfølgelse for alle andre selskaper som investerer i Albania, sa statsminister Edi Rama under åpningsseremonien.

I sin tale under åpningen roste Rynning-Tønnesen Albania for å satse på fornybar og klimavennlig energi i form av vannkraft, og understreket samtidig viktigheten av å fullføre arbeidet med markedsreform, liberalisering og etablering av kraftbørs i Albania.

255 GWh fornybar kraft

Banja vil levere rundt 255 GWh fornybar kraft årlig. Kraftverket har to hovedturbiner, i tillegg til en separat miljøturbin som sørger for at også vannet som slippes som minstevannføring utnyttes til kraftproduksjon. Dammen ovenfor kraftverket er 80 meter høy og danner et 14 kvadratkilometer stort magasin i form av en ny innsjø i den vakre Devoll-dalen.

I tillegg til dam, kraftstasjon og høyspentlinje, har utbyggingen av Banja bidratt til nye veier og en rekke tiltak knyttet til oppfølgingen av de sosiale og miljømessige aspektene av prosjektet. Basert på internasjonale standarder, er Statkraft opptatt av å sørge for at alle berørte parter skal komme like bra eller bedre ut etter at prosjektet er ferdig. Dermed har utbyggingen også bidratt til nye boliger, skole, nye landbruksaktiviteter, skogplanting, samt søppel- og kloakkhåndtering.

Øker kapasitet med 17 prosent

Samlet vil Devoll-prosjektet få en installert effekt på 256 MW og øke Albanias kraftproduksjon med 17 prosent. Byggingen av vannkraftverket Moglice (183 MW) pågår, og vil etter planen stå ferdig i 2018. Også denne delen av prosjektet nådde en milepæl denne uken, da elveløpet ble lagt i tunnel rundt damstedet slik at byggingen av selve damkonstruksjonen nå kan starte opp.

Totalt har Devoll-prosjektet en samlet kostnadsramme på i overkant av 500 millioner euro.