Evry skal utvikle en multiplattform-app for NTE, som skal hjelpe boligkundene til å spare energi uten at det går ut over komforten. Foto: Binary Peak

NTE og Evry skal utvikle et nytt, enkelt og standardisert grensesnitt for kundene. Hensikten er at de skal redusere energiforbruket uten å redusere komforten.

NTE og Evry samarbeider om å utvikle en ny, digital kundefront i kjølvannet av AMS-utrullingene. Selskapene fikk ca 7 millioner kroner av Enova til totalbudsjettet på 15 millioner kroner de neste fem årene, og det første resultatet forventes å komme før sommeren 2017.

Gjennom prosjektet «Mitt Energihjem» håper de å bli ferdig med en ny digital kundeplattform i form av en app før sommeren 2017, som kan brukes på alle moderne plattformer. 1200 boliger i Sør- og Nord-Trøndelag skal plukkes ut for å delta i prosjektet av NTE.

1200 boliger

Prosjektleder og forretningsutvikler Erik Hatling hos NTE forteller at de ønsker å gi kundene et grønt forsprang. – Et nytt digitalt grensesnitt er en viktig strategisk satsing for å levere helhetlige og fremtidsrettede energitjenester til våre kunder. Sanntids-visualisering er den første tjenesten som blir tilgjengelig fra dette grensesnittet.

– Appen vi lanserer våren 2017, vil gi kundene en umiddelbar oversikt over sitt energiforbruk. Når vi ser litt lenger fram i tid, kan vi få timesbaserte produkter og mer dynamiske tariffer både på energi og nettleie.

Da kan det oppstå behov for og ønske om å planlegge og styre produksjon, lagring og forbruk på en mye mer fleksibel og oversiktlig måte enn i dag. – Den dagen skal vi ha utstyret og systemene tilgjengelig for dette.

Viktig for Evry

Aleksander Nilssen er ansvarlig for prosjektet hos Evry. Han forteller at prosjektet er viktig for Evrys videre utvikling av sin produktportefølje mot kraftmarkedet.

– Sammen med vår samarbeidspartner Cuculus er vi allerede tungt inne i dette markedet både i Norge og i Europa. Vi har gode ideer om hvordan vi skal utvikle et produkt som får en unik brukeropplevelse, både når det gjelder enkelhet og fleksibilitet. Det skal bidra til å hjelpe kunden til å kontrollere og ikke minst å redusere sitt energiforbruk, sier han.

– En del av det unike vil også ligge i at vi vil tilby dette, uten at det reduserer kundens komfort, legger Nilssen til.