Digitale samarbeidspartnere: Fra venstre: Morten Nordengen og Marius Martinsen (begge fra det lokale eltilsyn i Hafslund) Morten Thorkildsen (adm. dir. i Rejlers), Kristin Lian (adm. dir. i Hafslund Nett), John Renngård (anskaffelser i Hafslund), Asbjørn Hilde (daglig leder i Rejlers Elsikkerhet) og Petter Arnesen (divisjonssjef i Rejlers).

Rejlers vinner stor kontrakt med Hafslund og digitaliserer elsikkerhetstilsynet i Oslo. Hafslund Nett har tildelt kontrakt om tilsyn av elektriske anlegg i Oslo 2 til Rejlers Elsikkerhet. Leveransen skal utføres i samarbeid med El-Tilsynet AS.

Kilde: Rejlers

Oslo 2 området består av bydelene Bjerke, Grorud, Grünerløkka, Nordre Aker, Sagene og Stovner.

Nettselskapene er pålagt å føre tilsyn med elsikkerheten i forsyningsområdene sine. Tilsynet utføres gjennom «Det lokale eltilsyn», som blant annet skal påse at elektriske installasjoner i både nybygg og eksisterende anlegg er utført i henhold til forskriftene.

– Vi er svært fornøyd med tildelingen. Hafslund Nett er landets største nettselskap og stiller store krav til sine leverandører. Ved å vinne dette oppdraget i tøff konkurranse viser vi at vi er konkurransedyktige på så vel kompetanse som pris og kvalitet, sier Asbjørn Hilde, daglig leder i Rejlers Elsikkerhet.

Fremtidsrettede løsninger

– Hafslund Nett er en svært viktig kunde for oss. Rejlers ser nå resultatet av de investeringer vi har gjort i å ta i bruk fremtidsrettede digitale løsninger for tilsynsvirksomheten, sier Morten Thorkildsen, administrerende direktør i Rejlers Norge.

Kontrakten gjelder for to år, med opsjon for ytterligere to år, og har en verdi på opp mot 60 millioner kroner.

Det lokale eltilsyn i Hafslund Nett er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg i henhold til instruks og retningslinjer gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Oppgaven innebærer blant annet:

  • Tilsyn av elektriske anlegg og utstyr i alle typer virksomheter og boliger.
  • Revisjon av Elektro- installatører.
  • Skoleundervisning for alle elever på 6. og 9. trinn.
  • Informasjon om elsikkerhet gjennom deltakelse i landsdekkende aksjoner, f.eks. «Aksjon Boligbrann» og undervisning til spesielle målgrupper, f.eks. asylsøkere.
  • Informasjon om elsikkerhet til ansatte i virksomheter, for eksempel hjemmesykepleie.
  • Oppfølging av institusjoner og virksomheter som benytter elektromedisinsk utstyr.