Rejlers satser kraftig på å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering av fysisk infrastruktur og smart håndtering av store datavolum. Det skjer gjennom den nye enheten Rejlers Embriq, som skal operere i det nordiske markedet.

Kilde: Rejlers

Selskapene Rejlers Embriq AS, Embriq AB, Rejlers Energitjänester AB og Rejlers VomIT AB, som har mange likhetstrekk, samles i en enhet med felles nordisk ledelse som blir operativ fra 1. Januar 2017. Markedsmessig vil enheten fremstå som ”Rejlers Embriq”.

–Vi gjør grep som gir våre ansatte i disse selskapene nye muligheter for å utnytte hverandres kompetanse til å utvikle og levere en rekke spennende produkter og tjenester i årene fremover, sier adm. direktør Thomas Pettersen i Rejlers Embriq AS.

–Vi lever i ekstremt spennende tider hvor digitalisering og intelligent håndtering av store mengder data gir en rekke nye muligheter for våre kunder, fremhever Pettersen, og trekker frem betydelige forbedringer og kostnadsbesparelser innen proaktiv og intelligent drift, og bedre beslutningsgrunnlag gjennom maskinlæring og mønstergjenkjenning i data (pattern recognition).

Pettersen legger til at slike tjenester vil kunne gi kunne betydelig økt konkurransekraft, lavere risiko og reduserte kostnader for kundene. – At vi nå samler all denne kompetansen i et felles miljø, vil gi oss mange fortrinn, sier han.