Eidsiva Energi satser friskt digitalt. Her representert med direktør John Marius Lynne, Eidsiva Nett AS og leder Nettstrategi, Anne Sagstuen Nysæther. (Foto: Tore Halvorsen)

Hvordan skal strømnettet takle lading av elbilen, koking av mat på induksjonsovner og solceller på taket? Svaret er smarte strømnett (Smart Grids), en digitalisering av kraftnettet. Det skal føre til en effektiv og smartere utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet.

Kilde: Eidsiva Energi

Et nytt forskningssenter, CINELDI (Centre for intelligent electricity distribution- to empower the future Smart Grid), skal utvikle løsninger for fremtidens fleksible, robuste og intelligente energisystem. Senteret er ett av flere samarbeid på landsbasis som Norges forskningsråd har utnevnt på området miljøvennlig energi. Forskningssenteret er ledet av SINTEF Energi i tett samarbeid med NTNU. Senteret har også flere partnere innen forskning i Europa, USA og Japan.

Eidsiva Nett er med
CINELDI skal være i virksomhet i fem til åtte år med ei økonomisk ramme på cirka 360 millioner kroner. Åpningen av senteret fant sted for et par dager siden, samtidig som åpningen av NTNU- og SINTEFs nye SmartGrid-lab.

Eidsiva Nett er deltaker i CINELDI, og ser dette som en viktig del av sine forsknings- og utviklingsaktiviteter de kommende årene.
– Som nettselskap er dette viktig for oss for å innhente kunnskap som er nødvendig i utviklingen av strømnettet. Et aldrende strømnett i kombinasjon med endrede forbruksmønstre blant nettkundene er utfordringer vi må håndtere framover, sier direktør John Marius Lynne i Eidsiva Nett. 

Automatiske strømmålere
Eidsiva Nett har nettopp startet med installering av automatiske strømmålere hos sine nettkunder i 20 kommuner i Oppland og Hedmark. 
– Gjennom arbeidet i forskningssenteret vil vi blant annet øke kunnskapen om hvordan informasjon fra de nye strømmålerne best skal benyttes for å utvikle og drifte strømnettet mer effektivt, mener Lynne.

Teste nye løsninger
I det nye Smart Grid laboratoriet kan forskerne simulere virkeligheten i store og små kraftsystemer (strømnett) på en måte som ikke har vært mulig før.
 Vi kan teste nye løsninger fra teknologileverandører, forskningsprosjekt eller fra studenter og utsette dem for store og små forstyrrelser, kortslutninger, støy, forsinkelser i kommunikasjon og så videre. Dette for å forsikre oss om at de tåler det de vil bli utsatt for i fremtidens smarte kraftsystem, sier Kjell Sand, som er prosjektleder for det nasjonale Smart Grid laboratoriet og med i ledergruppa til CINELDI.