Sammen med boligbyggelag og en eiendomsutvikler skal TrønderEnergi konseptutrede utvikling av bydelen Overvik på Ranheim i Trondheim. (Foto: Overvik Utvikling)

Energiløsninger for framtidens bydeler

TrønderEnergi har fått tilsagn om midler fra Enova/Energifondet i programmet Konseptutredning for innovative energiløsninger i bygg for å studere energiløsninger for framtidens bydeler.
Torsdag, 15 september, 2016 - 09:24

Kilde: TrønderEnergi

Konkret skal Overvik-området på Ranheim i Trondheim kommune konseptutredes for å se hvordan tradisjonelle energiløsninger kan samspille med solkraft, samt hvordan smarthusteknologi og andre moderne teknologiske løsninger kan brukes for å forenkle beboernes hverdag.

Prosjektet skal gjennomføres sammen med Overvik Utvikling og Boligbyggelaget TOBB.

Overvik Utvikling står ansvarlig for utviklingen av området som har visjonen “Landlig byliv”. I planprogrammet går det fram at målet er at all framtidig persontrafikk skal skje med miljøvennlig transport. I planen foreslås dette ivaretatt ved at hovedgata gjennom bydelen skal utformes som en miljøgate som er egnet for kollektivtrafikk og gående/ syklende trafikanter. Det legges til rette for gode forbindelser internt i området og til øvrige målpunkter inn mot byen, nærliggende bydeler, fjorden og marka. Det er planlagt variert tilbud for rekreasjon, idrettsmuligheter, møtesteder, offentlig tjenestetilbud og lokalsenter med butikker, torg/bydelspark og tilknytting til skole, som er planlagt inntil området i sør.  

Planen tilrettelegger for utbygging av 2 400 nye boliger innenfor området, to nye åtte avdelings barnehager, to nye ballbaner, nærmiljøanlegg og fellesområder. Handel er forutsatt plassert i et lokalsenter. Barneskole på tomt som grenser opp mot planområdet i sør er under planlegging, parallelt med områdeplanarbeidet. Deler av Chamonix reguleres til offentlig friområde, og øvrige deler til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) med hensynssone for friluftsliv.

“Dette er en av de største utbyggingene som står foran oss på østsiden av byen og den som vil bli utviklet først”, sier administrerende direktør Torbjørn Sotberg i Boligbyggelaget TOBB.

TrønderEnergi sitt ansvar i konseptutredningen er en studie i fornybare energiløsninger hvor solkraft samspiller med tradisjonelle energiløsninger, i tillegg til smarthusteknologi som kan forenkle hverdagen og bidra til energireduksjon for beboerne. Prosjektet vil studere el-bil-løsninger med moderne ladeløsninger og bestillings- og betalingsløsninger som legger til rette for delingsøkonomi i bilhold. Nye tjenestekonsepter utfordrer dagens løsninger, så en analyse av hvordan nye forretningsmodeller, mobile løsninger og bruk av sosiale media kan understøtte nye konsepter hører også hjemme i prosjektet.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.