De nye standardvilkårene for levering av strøm er enklere avtaler både for forbrukerne og leverandørene. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Endringer i standardvilkårene for strømavtaler vil bidra til å gjøre strømmarkedet enklere og tryggere for kundene.

Kilde: Energi Norge

Energi Norge og Forbrukerombudet er enige om endringer i standardvilkår for strømavtaler mellom forbrukere og kraftleverandører.

De nye vilkårene er bedre for forbrukerne på flere områder:

  • Alle strømkundene skal nå få direkte varsel på e-post, SMS eller liknende dersom leverandøren endrer strømprisen, eller gjør andre endringer i strømavtalen.
  • For kunder som ønsker å gå ut av fastprisavtaler eller avtaler med bindingstid, skal det nå stå klart og tydelig i vilkårene hvordan selskapet beregner hvor mye kunden må betale for dette.
  • Betalingsvilkår skal stå klart og tydelig i avtalen. Dette er spesielt viktig i avtaler med forskuddsbetaling. Modellen for beregning av hvor mye selskapet kan kreve i forskuddsbetaling, skal følge forskriften som er fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat.
  • Kunder på fastprisavtaler og andre avtaler som løper ut etter en viss tid, skal slippe å bli overført til dyr «ventestrøm» fra nettselskapet.

Enklere avtaler for alle parter

Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge mener endringene bidrar til enklere og mer rasjonelle avtaler både for strømkundene og leverandørene.

– For eksempel kan avtaler som går ut videreføres på spotpris med et fast tillegg. Det er mer gunstig både for kundene og for leverandørene. I tillegg har vi fått klare regler for hva kundene må betale ved brudd på bindingstiden, sier Ulseth.

Kan hindre tvister

– De oppdaterte vilkårene vil gjøre det klarere for forbrukerne hva slags vilkår som gjelder ved kjøp av strøm. De vil også sikre at forbrukerne får varsel om endringer i priser og vilkår, sier juridisk direktør i Forbrukerombudet Frode Elton Haug, og legger til:

– Vi håper dette kan styrke strømmarkedene og bidra til å hindre tvister mellom forbrukere og strømselskap i framtiden.

Strømselskapene skal ta de nye standardvilkårene i bruk snarest mulig, og senest innen 1. januar 2017.