Neste uke kan det bli streik i kraftsektoren dersom EL og IT Forbundet og KS Bedrift ikke kommer til enighet i årets tariffoppgjør. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Meklingen mellom KS Bedrift og EL og IT Forbundet om lønns- og arbeidsbetingelser for ansatte i energisektoren starter onsdag 21. september.

Kilde: EL og IT Forbundet

Fristen for enighet er midnatt 22. september. Hele tariffavtalen er tema i meklingen, og ett av de vanskeligste områdene er avspaseringsordningen til beredskapsvaktene. EL og IT ønsker å beholde dagens ordning, mens KS Bedrift ønsker å svekke den.

– En vakt varer i syv døgn. De blir tøffere og tøffere, med mer ekstremvær, større vaktområder og forventet responstid på null. Det er totalt urimelig å frata vaktene hviledager. Alt vi ber om er å beholde det vi har i dag, sier Bjørn Fornes, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.

Kan miste nesten 10 hviledager

Bakgrunnen for uenigheten er regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven, hvor den lovbestemte avspaseringsfaktor er redusert fra 1/5 til 1/7. Beredskapsvaktene i kraftsektoren er på syv døgn, og det er vanlig med vakt hver femte uke. Vaktene mister 73 timer i året i avspasering, med mindre noe annet blir tariffestet.

– Motivasjonen for våre medlemmer til å rykke ut i all slags vær er meget høy og bygger på en forventning om at vakten kompenseres det på en god måte. Denne motivasjonen forsvinner med en slik endring, sier Fornes.

EL og IT Forbundet ønsker å tariffeste en avspaseringsordning som tilsvarer den som ansatte i private energiselskaper har allerede har fått på plass. Det betyr omtrent tre dager med avspasering per vakt.

– Etter syv døgn på jobb og i konstant beredskap trenger man hvilen. Vi kan ikke godta en dårligere ordningen enn den vi har hatt, og som andre beredskapsvakter i sektoren for lengst har fått tariffestet, sier Fornes.

Arbeidsmiljøloven sikrer vaktene omtrent 2 dager.

Obligatorisk og kritisk vaktordning

Beredskapsvakten er én av de mest kritiske vaktordningene i samfunnet. Vaktordningen er pålagt, og det er ikke mulig å si nei til å delta uansett hvor ubekvem arbeidstiden er. Privatpersoner, næringsliv og helsesektoren er helt avhengig av at beredskapsvaktene rykker raskt ut for å gjennomrette forsyningen ved strømbrudd. EL og IT tror at det først og fremst er ønsket om å spare penger som ligger bak.

– Ingen av våre tillitsvalgte sier at de er blitt møtt med andre argumenter enn å spare penger. Vi diskuterer gjerne hvordan kraftselskapene kan gjøre det, men ikke gjennom å frata beredskapsvaktene avspasering, sier Fornes.

Hvem blir tatt ut i streik?

Hvilke av KS sine kraftselskaper og ansatte som eventuelt blir med i førsteuttaket offentliggjøres fredag i løpet av dagen i dag. Noen av energiselskapene vokter også fibernett. Samtlige arbeidstakerorganisasjoner, inkludert NITO og Tekna, var med på bruddet i forhandlingene i vår og skal delta i meklingen.