Det blir spennende å se hva landene har med seg hjem i «kurven» fra G20-møtet i Kina. Vil det ha fordyrende effekt på vår strømpris? (Foto: G20)

I forbindelse med G20-toppmøtet i Kina, har bilaterale møter gitt tre avklaringer som kan påvirke energimarkedene:

Av: LOS Energy

  1. Russland og USA finner ikke felles løsninger som kan forkorte krigen i Syria.
  2. Kina og USA er enige om å godkjenne Paris-avtalen.
  3. Russland og Saudi Arabia er enige om å samarbeide for å stabilisere oljeprisen.

Russisk og arabisk samarbeid skapte store bevegelser i oljemarkedet mandag. Det ble handlet opp og ned hele tre dollar per fat. Det kan samtidig ser ut til at dette er en kortsiktig reaksjon i markedet.

Det at Kina og USA har godkjent Paris-avtalen kan gi større fokus på internasjonale tiltak for å få ned bruken av kull. Dette kan få betydning for kullkraftprisen.

Stormen har foreløpig lagt seg i oljemarkedet, og prisbevegelsene er ikke så store. Samtidig mener vi at på sikt kan disse tre avklaringene kan ha en fordyrende effekt på vår strømpris.