Forventningene om et løft for energi på årets Eliade ble ikke innfridd. Likevel står energi støtt i fremtiden til dette arrangementet. (Foto: Audun Braastad)

Vi har ingen planer om å rokke ved energibransjens plass i Eliade-konseptet. Til tross for varierte tilbakemeldinger fra årets arrangement mener vi å spore oppløftende tendenser.

Det er prosjektdirektør Svein Hjelmås i Eliaden som slår dette fast. Energi har gjennom flere år vært på vikende front i Eliaden-konseptet. Denne gang ble det gjort en ekstra innsats for å snu utviklingen. 

Dette ga ikke ønsket effekt. Under årets Eliade tidligere i sommer ga flere av utstillerne fra energiområdet uttrykk for misnøye, som følte at de druknet i mengden av utstillere fra andre markedssegmenter i elektronæringen. Det ble også klaget over at ansatte i energiverkene i stor grad glimret med sitt fravær.

Deler av denne kritikken kan jeg være enig i, bekrefter Hjelmås, – men alt i alt tatt i betraktning fikk vi til et positivt energi-løft i årets arrangement. Antall utstillere fra dette segmentet har tatt seg noe opp, og ved neste korsvei vil vi ta grep for en ytterligere økning. Rundt 1500 av tilsammen 20 000 besøkende på årets Eliade identifiserte tilknytning til energiområdet.  Også dette er vi rimelig godt fornøyd med, selv om det selvfølgelig også er vår ambisjon å få til en betydelig økning på Eliaden i 2018.

Les mer om oppsummeringene fra årets Eliade- arrangement i fagbladet Energiteknikk (nr.6-16) som nå under trykking.