Fjernvarmesentralen til Agder Energi på Vestveien i Kristiansand, vegg i vegg med nikkelverket til Glencore. (Foto: Jon Anders Skau)

Tirsdag ble fyringsoljen skiftet ut med bioolje, og Agder Energi Varmes anlegg på Vesterveien i Kristiansand ble fossilfritt.

Kilde Agder Energi

 – Anlegget på Vesterveien har gått fra å ha nesten fossilfri produksjon til å ha helt fossilfri produksjon, forteller en fornøyd driftssjef Svein Rypestøl i AE Varme.

I ett år har det pågått ombyggingsarbeid i anlegget ved Vesterveien. Fyringsoljen er nå byttet ut med bærekraftig bioolje.

AE Varmes sentraler, Vesterveien, Langemyr og Gimle, forsyner cirka 400 leiligheter og rundt 170 næringsbygg med varme. I tillegg har AE Varme sentraler med egen rørnett i Sørlandsparken, Grimstad og Arendal.

Parallelle systemer

Vi har vært rundt og kikket på flere fjernvarmesentraler som har tatt biooljen i bruk. Forhåpentlig har vi lært av deres feil og gjort noe smartere her, forteller driftstekniker Oddbjørn Hansson, i det han viser frem anlegget.

Noe av utfordringen med bioolje er at den krever mer tilrettelegging enn normal fyringsolje. Løsningen for anlegget på Vesterveien ble å bygge et parallelt system med bioolje.

Det positive med den løsningen er at vi fortsatt har mulighet til å benytte fyringsolje i beredskapssituasjoner. Tilgang på bioolje ved uforutsette kriser er ikke god nok. Vi må derfor beholde tanker med fyringsolje for å kunne levere varme i krisesituasjoner, forklarer Hansson.

Fra 97 til 100 prosent fossilfri

Anlegget bruker spillvarme fra Glencore Nikkelverk og Returkraft som grunnlast til oppvarming av vannet som går ut til kundene. Oljekjelen, som inntil tirsdag var fyrt med fyringsolje, fungerer som spisslast i kalde perioder og fossilfri grunnlast ved utfall av spillvarme.

Erfaringsmessig bruker vi bare kjelene mellom tre og fire uker i året, forteller driftstekniker Oddbjørn Hansson.

Til det har de gjort en avtale om å få levert 200 tonn bærekraftig bioolje i året.

Etterspør «grønn varme»

Helt fossilfri fjernvarme er en stadig mer etterspurt vare skal vi tro driftssjef Rypestøl.

– Det handler om å ligge i forkant for å kunne tilby kundene det de vil ha, og det er fossilfri varme, forteller Rypestøl. Samtidig er også våre politikere opptatt av at fjernvarmen skal bli fossilfri, noe vi møter ved dette tiltaket.

På sikt blir det naturlig å tenke at samtlige av anleggene skal bli helt fossilfrie.

– Det er selvsagt det vi jobber mot. Dette blir en form for pilot der vi tester hvordan biooljen fungerer, sier Rypestøl.