Offentlige støtteordninger er tilgjengelige for FoU-reiser til utlandet. (Foto: Tore Halvorsen)

Trenger du å reise for å finne samarbeidspartnere eller gjøre research for en internasjonal søknad? Forskningsrådet har en rekke ordninger for reisestøtte.

Kilde: ENERGIX

Norsk næringsliv bør være spesielt oppmerksomme på den nye ordningen med reisestøtte til Norges prioriterte FoU-samarbeidsland (Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA).

Nytt i år er også at norske bedrifter, offentlige virksomheter og interesseorganisasjoner kan søke om støtte for å delta på arrangementer og møter som kan gi bedre forståelse av H2020 og som kan bidra til å finne nye nettverk og prosjektpartnere.

-Ved å være til stede på relevante møteplasser får du profilert deg som attraktiv partner på den europeiske forskningsarenaen, uttaler Forskningsrådets internasjonale direktør Kristin Danielsen. Dette er et lavterskeltilbud vi mener flere norske institusjoner og bedrifter bør benytte seg av. – Ønsker man å bli med i et H2020-prosjekt, er første steg å bli ordentlig kjent med innholdet i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Det får man ved å delta på arrangementer og møter i Europa, uttaler Danielsen.

Norske bedrifter får dekket 50 prosent av sine reisekostnader mens offentlige virksomheter får full refusjon.

En av dem som har benyttet seg av tilbudet er Torstein Haarberg i BNW Energy AS i Trondheim.

Med reisestøtte fra Forskningsrådet var det mulig for oss å delta under European Sustainable Energy Week (EUSEW) i Brussel i juni i år. I regi av EU-kommisjonen er EUSEW et viktig årlig konferanse- og nettverksarrangement i Europa innen miljøvennlig energi, forteller Torstein Haarberg. 

– For et lite og ukjent selskap som BNW Energy, med ambisjoner om å delta i Horisont 2020-prosjekter, er det viktig å være tilstede under slike arrangementer for å knytte kontakter og bygge nettverk, uttaler Haarberg. Firmaet er nå inne i flere konsortier for nye H2020-søknader.