Nordland har god tilgang på kraft som kan brukes til å lage hydrogen. Det kan bli drivstoff for både ferjer og annen transport. Foto: Sigurd Aarvig

Hydrogenfabrikk kan starte opp neste år

I 2017 planlegges oppstart av en ny hydrogenfabrikk i Glomfjord med produksjon på inntil seks tonn daglig. Hydrogenet skal bli drivstoff på vei, bane og til sjøs og brukes til industriformål.
Torsdag, 29 september, 2016 - 08:42

Konsernsjef Jon André Løkke i NEL opplyser at initiativtakerne til hydrogenfabrikken tar sikte på en investeringsbeslutning i første kvartal neste år.

Glomfjord Hydrogen AS eies i dag med tilnærmet like store andeler av NEL, Greenstat, Meløy Energi og Meløy Næringsutvikling.

Flere anvendelser

– Vi jobber jevnt og trutt fremover på flere kommersielle spor, sier Løkke til energibransjen.no.

Han peker på flere anvendelsesområder for hydrogen fra Glomfjord: Taxier og privatbiler i Bodø, tungtransport, ferjer, Nordlandsbanen og Mo industripark.

Grønne partnere

NEL er eid av finansmannen Øystein Stray Spetalen og leverer teknologi for hydrogenproduksjon. Blant annet selger de en småskala hydrogenfabrikk på størrelse med en container som kan være aktuell for småkraftverk. Selskapet eier det danske selskapet H2 Logic, som bygger fyllestasjoner for hydrogenbiler.

Greenstat springer ut fra forskningsmiljøet ved Christian Michelsen Research i Bergen. De ønsker å bli en industriell aktør innen «grønn» sektor. I mai i år inngikk Greenstat partnerskap med NEL.

Hydrogentradisjon

Glomfjord Industripark hadde frem til 1993 verdens største hydrogenproduksjon. Da planene om en ny hydrogenfabrikk ble kjent i sommer, uttalte ordføreren i Meløy kommune at Glomfjord har den nødvendige erfaring, kompetanse og infrastruktur for å start slik produksjon igjen.

Bodø ønsker å bli foregangsby for hydrogen. I dag foreligger ingen konkrete planer om å bygge fyllestasjon for hydrogen i Bodø, men med storskala produksjon i Glomfjord kan det endre seg.

På forsiden nå

«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.
Agder Energi og Glitre Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg.
Men vil ikke forby dem, og åpner for både abonnert effekt, målt effekt og tariffer basert på sikringsstørrelse, på visse betingelser.
Eidsiva Energis datterselskap Eidsiva Vekst selger sin aksjepost på 23,8 prosent i Moelven Industrier.
Svenske Energimarknadsinspektionen vil ikke ha implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen mellom Norge og Danmark.
Noen mangler timetall for 30 prosent av kundene.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv, men utsetter endringene fra 2021 til 2023.
Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 19,2 milliarder kroner for 2020.
– Debatten baserer seg på et feilaktig et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.
Statkraft og Enerparc inngår langsiktig kraftkjøpsavtale for solparkprosjekter i Bayern.
RME vurderer å fatte vedtak om at Statnetts beregning av påslag for systemtjenester ikke er i strid med energiloven.
Forbrukerne i Norge mistet i 2018 strømmen i gjennomsnitt 4,4 ganger, totalt i 2 timer og 48 minutter, på grunn av driftsforstyrrelser i strømforsyningsanlegg på 33-420 kilovolt.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta svenske Relacom AB som leverer løsninger innenfor blant annet energi.
Skagerak Kraft har besluttet å bygge nytt kraftverk ved Dalsfoss i Kragerøvassdraget. I januar starter forberedelsene og i begynnelsen av mars skal den første dynamittsalven fyres av.