Globalt er grønne teknologier i sterk fremmarsj, og står nå for 30 prosent av den samlede produksjonskapasiteten. (Illustrasjonsfoto: Multiconsult/Karsten Würth)

I globalt perspektiv gjør fornybare energikilder stadig mer av seg. 30 prosent av verdens energi, inkludert vannkraft, produseres nå med grønne teknologier.

Det er World Energy Counsil som går god for dette tallet. Det har bakgrunn i en undersøkelse som er gjennomført i samarbeid med CESI S.p.a. I denne inngår energirapportering fra 32 land, beregnet til å omfatte rundt 90 prosent av installert vind- og solenergikapasitet i verden.

Fornybar energi er blitt et forretningsområde i sterk vekst. I 2015 ble det satt ny investeringsrekord. Beregninger viser at det ble investert 286 milliarder amerikanske dollar i 154 GW nye fornybare kapasiteter. Tilsvarende ble det investert vesentlig mindre i 97 GWh konvensjonell teknologi.

Fornybarutviklingen er preget av forbedrede teknologier til lavere kostnader. Samtidig legges politiske forhold stadig bedre til rette for investeringer i grønne teknologier.