Aidon har åpnet nytt logistikk og produksjonssenter i Grini Næringspark rett utenfor Oslo, her illustrert med ACC-operatør Ariel Banquite.(Foto: Aidon)

Aidon åpnet et nytt Aidon Customization Center (ACC) i Norge den 1ste september. Senteret ligg på Grini Næringspark rett utenfor Oslo. Ved dette senteret skal det være sluttmontering og testing av smarte strømmålere, som via norske nettselskap skal ut til 1.500.000 strømkunder innen utgangen at 2018.

Kilde: Aidon

Ved å opprette dette senteret bringer Aidon sluttproduksjon nærmere sluttkunden, noe som i sin tur gir fleksibilitet, god material flyt og raskere ledetider for kundetilpassede produkter. Det nye senteret har en kapasitet på ca. 700.000 tilpassede enheter per år.

– Ved å ha dette senteret vil vi øke vår kundetilfredshet og sikre vår leveringspresisjon ved inngangen til de masse-utrullinger vi nå står overfor, uttrykte Thor-Erik Næss, Administrerende Direktør, Aidon Norge under åpningen av senteret som ble feiret sammen med kunder og partnere.