Nettselskap er partner i mange søknader om støtte til kompetanseprosjekt innen energisystemer. Foto: Sigurd Aarvig

Forskningsrådets program Energix har mottatt 109 søknader om støtte til forskning innen fornybar energi. Både kraftprodusenter og nettselskaper er representert blant 40 søknader om kompetanseprosjekt.

Programkoordinator for Energix, Ane Torvanger Brunvoll, er svært fornøyd med at antallet søknader til kompetanseprosjekter med næringslivet har økt betydelig. Mens programmet i fjor mottok 30 søknader om til sammen 298 millioner kroner, er det i år levert 40 søknader om til sammen 491 millioner kroner til kompetanseprosjekter.

Programkoordinator Ane T. Brunvoll i Energix er godt fornøyd med antallet søknader. Foto: Forskningsrådet

– Når vi tar med i betraktningen at dette skjer samtidig med etableringen av nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), så tyder det på et stort engasjement hos næringsliv og brukere av energiforskning til tross for lave energipriser, sier Brunvoll.

Nettselskap er på banen

Et stort antall søknader om kompetanseprosjekt gjelder vindkraft. – Innen vannkraft og solenergi er det ikke så mange søknader, men dette var forventet da det kommer nye FME på disse områdene, sier Brunvoll til energibransjen.no.

Innen energisystemer er det levert mange søknader om støtte til store prosjekter der hovedsakelig nettselskap er brukerpartnere.

Avgjøres i desember

De 109 søknadene fordeler seg slik:

·         40 kompetanseprosjekter for næringslivet

·         64 forskerprosjekter

·         5 gjesteforsker- og utenlandsstipendsøknader

På forskerprosjektene ligger hovedtyngden på biodrivstoff og samfunnsvitenskap.

I alt er det søkt om 1,1 milliard kroner, mens det totalt skal fordeles ca. 220–290 mill. kroner i denne tildelingsrunden, fordelt over prosjektperioden. I desember faller avgjørelsen om hvem som får støtte i år.

Tiårig program

Energix er Forskningsrådet store program for energi. Det startet i 2013 og pågår ti år. Programmet henvender seg til norske bedrifter og forsknings- og kompetanseinstitusjoner som kan bidra til langsiktig kompetanseoppbygging for å videreutvikle energinæringen og tilknyttede næringer, som den kraftforedlende industrien og leverandørindustrien.

Ett av fem hovedmål for Energix er å bidra til bærekraftig utnyttelse og effektiv bruk av nasjonale fornybare energiressurser. Et annet hovedmål er å bidra til å sikre nasjonal forsyningssikkerhet.