Sammenlignet med 2.kvartal 2015 var den gjennomsnittlige strømprisen 11 prosent høyere for husholdninger i 2. kvartal 2016. (Illustrasjonsfoto: Lyse)

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 28,8 øre/kWh i 2. kvartal 2016. Dette er en oppgang på 11 prosent sammenliknet med 2. kvartal i 2015.

Kilde: SSB

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 88,4 øre/kWh i 2. kvartal 2016. Dette er en økning på 9,1 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2015. Av dette utgjorde kraftprisen 28,8 øre/kWh, nettleien 27,3 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 32,3 øre/kWh.

Høyest pris på kontrakter med variabel pris

Kontrakter med variabel pris var den dyreste kontraktstypen i 2. kvartal 2016 med en gjennomsnittlig pris på 32,2 øre/kWh. 28 prosent av strømmen til husholdningene ble solgt gjennom variabel pris kontrakter i 2. kvartal 2016, mens andelen elspotprisavtaler var 71 prosent.

Prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen var 27,4 øre/kWh. For nye fastpriskontrakter med inntil ett års varighet var prisen 26,8 øre/kWh, og for nye kontrakter med over ett års varighet var prisen 28 øre/kWh. Prisen for andre fastpriskontrakter var 30,7 øre/kWh.

Høyere strømpriser for tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 25,9 øre/kWh, unntatt avgifter og nettleie, i 2. kvartal 2016. Det er en oppgang på 10 prosent fra 2. kvartal i 2015. For industri, unntatt kraftintensiv industri, gikk prisen opp med 17 prosent og var 26 øre/kWh.

Noe økt strømpris for kraftintensiv industri

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 30,7 øre/kWh i 2. kvartal 2016. Dette er en økning på 2 prosent sammenliknet med 2. kvartal 2015. Det meste av strømmen i kraftintensiv industri kjøpes gjennom fastpriskontrakter som i dette kvartalet var dyrere enn kontrakter tilknyttet elspotprisen.