Lyse og Tieto har signert en strategisk samarbeidsavtale. Fv. Inger Ekman, Christian Schøyen, Eimund Nygaard og Eirik Gundegjerde.(Foto: Lyse)

Energi- og teknologikonsernet Lyse har valgt IT-giganten Tieto som en av sine leverandører av skybaserte løsninger, infrastrukturdrift og datasentertjenester til konsernet.

Kilde: Lyse

Avtalen innebærer at Tieto overtar driften av en rekke systemer og overtar personalansvaret for 25 IT-medarbeidere i Lyse Link, og ytterligere styrker sitt Stavanger-kontor. Avtalen innebærer også et betydelig FoU- og innovasjonssamarbeid innenfor en rekke relevante områder. Omfanget av avtalen er på over 300 MNOK over fem år, hvorav de siste to årene som opsjon. 

De fremste ambisjonene med avtalen er å redusere IT-kostnader, optimalisere forretningsprosesser samt styrke Lysekonsernets evne til å bruke nye tjenester. Automatisering, fart og innovasjon er nøkkelen til å bli ledende i den digitale verden.

  
– Teknologi og ikke minst brukernes forventninger endrer seg raskt, og det stiller strengere krav til våre IT-systemer. Vi må forholde oss til oppgraderinger, kapasitetsutvidelser, nye versjoner og økte krav til robuste sikkerhetsløsninger. Alt dette skjer i et voldsomt tempo. Samarbeidet med Tieto muliggjør raskere innovasjon og fleksibilitet, og legger tilrette for kostnadsstyring der vi betaler for faktisk forbruk av tjenester, sier Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse.

Nygaard understreker også at Lyse er godt fornøyd med at Tieto benytter Green Mountain på Rennesøy som sin datasenterbase i Norge.

– Vi er veldig stolte over å bli valgt til å levere på en av de mest interessante IT-utfordringene i Norden. Lyse er anerkjent som et ledende nasjonalt selskap med sterke posisjoner både innen bærekraftige energiløsninger og telekommunikasjon. Med dette spennende utgangspunktet ønsker vi å bidra til videre vekst og ønsker selskapet hjertelig velkommen til vårt økosystem, sier Christian Schøyen, leder for Tieto Norge.

Ifølge avtalen skal Tieto levere en skybasert plattform som består av hybride løsninger fra ulike dedikerte private skyjenester fra sitt norske datasenter kombinert med globale skyløsninger (public cloud).