Bare tull at nettselskapene på alle måter blir ivaretatt i forbindelse med gjennomfakturering, hevder daglig leder i Defo, Knut Lockert, i dette intervjuet. (Foto: Defo)

Sjef i Glitre Energi Strøm, Jan Vidar Thoresen sier til Europower at nettselskapene blir ivaretatt på alle måter i forbindelse med gjennomfakturering. – Bare tull, svarer Knut Lockert i Defo.

Av: Redaksjonen i Defo (Distriktenes Energiforening)

– Nettselskapene er vår herres høyre hånd, sier sjef i Glitre Energi Strøm, Jan Vidar Thoresen til Europower.

Uttalelsen kom Thoresen med i forbindelse med innføringen av gjennomfaktureringen på Europower.com forrige uke.

– Fra Defos side tror vi vår herre har vært mer balansert i sin tilnærming, svarer daglig leder i Defo, Knut Lockert, i en kommentar på Thoresens uttalelser til Europower.

Gjennomfakturering innebærer at strømleverandøren fakturerer både nett og kraft på samme faktura.

UFRAVIKELIG KRAV

Fra Defos side har det vært et ufravikelig krav om at netteier må ha anledning til å stille krav til strømleverandørens soliditet, gjennom en bankgaranti eller lignende. 

– Sånn har det blitt, og det er etter vårt skjønn en selvfølge. Når netteier ikke lenger skal ha anledning til å fakturere sine egne kunder, må man på annen måte kunne sikre seg oppgjør. Det er åpenbart. Det er vi som sitter igjen med risikoen sier Thoresen til Europower.

– Naturligvis, det er jo dere som sender fakturaen, ikke nettselskapet, påpeker Lockert.

– GOD ORDNING FOR KUNDENE

Thoresen og flere med ham mener ordningen er god for kundene og dobbeltsikrer nettselskapene som nå nærmest er fratatt en hver risiko. Det har også Fjordkraft påpekt. De hevder at risikoen nå er flyttet fra nettselskapene til strømleverandørene.

Defo mener ordningen er å anse som et kompromiss mellom netteier og strømleverandør. Ifølge Lockert kunne garantiperioden vært mer enn én måned.

–  Reglene åpner for én måneds garanti basert på en gjennomsnitts leie av nettet på 969 kroner pr måned. 969 kroner er ikke noen 100 prosent garanti om du er netteiere i mer grisgrendte dyre strøk. En måned er etter alt og dømme én måned for lite, dersom det foreligger mislighold fra en strømselger. Men totalt er det likevel kanskje et greit kompromiss, konkluderer Defo-sjefen.

Samtidig minner han om at netteier må betale alle offentlige avgifter til staten selv om strømleverandøren ikke gjør opp for seg.

FORDYRENDE

Defo har støttet NVE på mange av punktene som er nedfelt i forskriften. På et punkt er de imidlertid svært forundret over NVEs tilnærming. Det er knyttet til regelen om at dersom du tar garanti fra én strømselgere, må du ta det av alle. 

– Det betyr at om netteier kun har solide strømselgere å forholde seg til og det kommer en ny med et frynsete rykte eller med en smule liten lommebok, må det stilles krav til garanti av alle de øvrige solide strømselgere om nettselskapene velger å be den nye leverandøren om en bankgaranti. Dette kan ikke være god samfunnsøkonomi. Fint for bankene, leit for størrelsen på strømregningen, hevder Lockert, og avslutter:

– Slik vi ser det, er det derfor ikke noen grunn til å hevde, slik Thoresen gjør, at nettselskapene er vår herres høyre hånd, med utgangspunkt i reglene rundt gjennomfakturering. Men når det kommer til levering av strøm – ja, da er nettselskapene betegnelsen verdig, sier han.