Den 28 år gamle sivilingeniøren Henrik Kirkeby er utpekt til en sentral rolle i en viktig IEC-komite. (Foto: NEK)

NEK og IEC har utpekt sivilingeniør Henrik Kirkeby (28), SINTEF Energi, som ny sekretær i IEC TC 73 - Short-circuit currents.

Kilde: NEK

Han etterfølger sivilingeniør Lars Rolfseng, tidligere SINTEF Energi. NEK har over en årrekke hatt denne posisjonen og NEK er glad for at vervet videreføres i norsk regi. Henrik Kirkeby vil samtidig lede den norske komitéen NK 73.

NK 73 er en norsk komité som speiler den korresponderende komitéen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Arbeidsoppgavene i den norske komitéen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

Scope IEC TC 73: «To prepare international standards for standardized procedures for the calculation of short-circuit currents, and of their thermal and mechanical effects. The standards shall be, as far as possible, in a form to facilitate their use by non-specialist engineers.»

Til daglig på SINTEF jobber Henrik med spenningskvalitet, distribuert produksjon, spenningsreguerling, og generelt med smarte nett. For tiden utvikler han og kollegaer prosjekter om årsaker til inteferens mellom elektriske apparater forårsaket av harmoniske spenninger, og om koordinering av spenningsreguleringstiltak fra lavspenningsnett til regionalnett. Han arbeider fra før i forskningsrådsprosjektene SPESNETT, DGnett og FlexNett, bransjefinansierte prosjekter som DIP TEST og ProAktiv, EU-prosjektet ELECTRA, samt i flere mindre konsulent og problemløsningsoppdrag.