Konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi holdt tordentale om innovasjon og forretningsutvikling for smartgrid-delegatene. Foto: Atle Abelsen

Konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi spente opp det aller største lerretet under årets smartgridkonferanse. Nettselskaper som ikke forstår kravet til innovasjon og forretningsutvikling vil møte store problemer.

– Erfaringen fra andre bransjer er entydig. De som ikke driver innovasjon og forretningsutvikling, mister kontrollen på inntektsstrømmene og går over ende, advarte Agder-sjefen de rundt 250 delegatene på Fornebu denne uka.

Han pekte på at kraftbransjen har en mer enn 100 års tradisjon i skrittvis teknologisk utvikling, der kundene stort sett bare er målepunkter.

– Innovasjon har stort sett kommet når man har vært tvunget til det. De som overlever de neste årene, er de som klarer å endre selskapskulturen og får innovasjonstrang og endringsinnretning inn i selskapets «DNA».

Omverdenanalyse

Agder Energi har utviklet en omverdenanalyse for tidlige varsler, der de ser på alle trender og rammebetingelser som vil påvirke dem som konsern.

– Det globale energilandskapet er i rask endring, og det påvirker oss. Gjennom arbeidet med omverdenanalysen ser vi hvilke endringer som treffer oss. Framtidige kapasitetsmarkeder, mellomlandsforbindelser, globalisering og behovet for fleksibilitet vil sette nye krav til oss som selskap, sier han.

Nysted peker spesielt på utfordringen som kommer fra desentralisert produksjon, digitalisering, lokal energilagring og mulighetene som ligger i stordataanalyse og markedsdesign.

– Digitalisering vil i større grad påvirke våre arbeidsprosesser. Drift og vedlikehold vil preges av raskere respons og reaksjonsevne. Vår evne til å ta riktige beslutninger vil være basert på sanntidsinformasjon, fra analyser og prediksjoner fra omverdenanalysene.

Microsoft på laget

Nysted peker på et pilotprosjekt Agder Energi har startet i samarbeid med Microsoft, Powel og deres IKT-leverandør Cognizant. Prosjektet tar sikte på å utvikle fleksibilitetsløsninger, der kundene får anledning til å dra nytte av verdiskapingen.

– Kundene skal eie fleksibiliteten, som de kan selge til oss. De vi i tillegg oppnå forutsigbarhet i kraftforsyningen. Vi skal kunne redusere investeringene i nettet og drive mer kostnadseffektivt, og kunne finne andre gode løsninger for kundene, sier Nysted.

Han er spesielt opptatt av at de som nettselskap må komme seg vekk fra den gamle praksisen, der de bygger seg ut av enhver kapasitetesutfordring i nettet. – Dette er også helt i tråd med de klare anbefalingene i Energimeldingen som kom i vår, påpeker han.