Agder Energi, her illustrert med sitt hovedkontor i Kristiansand, blir pekt på som en av de mest innovative virksomhetene her i landet (Foto: Agder Energi)

Hva har Storebrand, Jotun, Norwegian, NTNU og Agder Energi til felles? Svar; De er blant landets 25 mest innovative bedrifter.

Kilde: Agder Energi

– Det er alltid gøy å bli nevnt i slike sammenhenger, samtidig er det en bekreftelse på at vi gjør en del riktig, forteller konserndirektør for marked- og forretningsutvikling i Agder Energi, Steffen Syvertsen.

Det er Innovasjonsmagasinet som har kåret Norges 25 mest innovative bedrifter i 2016. I et nokså celebert selskap har Agder Energi blitt tildelt en 18. plass.

– Historisk har endringene i kraftbransjen vært langsomme, men nå er det et stort innovasjonsfokus, forteller direktøren, og forklarer at det er flere grunner til det;

– Nye produkter, som elbiler og intelligente strømsystemer, byr på utfordringer rundt effekt. Fallende kraftpriser har også skapt behov for nye ideer, forteller direktøren.

Et fyrtårn

I begrunnelsen fra Innovasjonsmagasinet står det følgende: «Sørlandets og Norges innovative fyrtårn som er en av lederne i utviklingen mot det grønne skiftet, og med over 190.000 kunder er de godt i gang med å teste ut innovative nye ideer.»

– Jeg har stor tro på at innovasjonsnettverk skaper nye og flere muligheter, og jeg er sikker på at det blir stadig viktigere å samarbeide på tvers av bransjene for å skape innovasjon,  forteller Syvertsen.

Han viser til at Agder Energi er i gang med pilotprosjekter som blant annet involverer store internasjonale aktører som Microsoft og Tesla.

–  En ting er å se endringene komme, det er det mange som klarer. Det er noe helt annet å time det riktig, sier Syvertsen.

Unike fornybarressurser

Klimapolitikken har gjort Norge særlig interessant i Europa. I vannkraften har Norge en solid fornybar ressurs vi kan dele med andre.

– Vi har et unikt utgangspunkt for å lykkes med dette om vi evner å bruke kraften som ligger i samarbeid mellom næringsliv og offentlige myndigheter, sier Syvertsen.

Mulighetene er store, og i kraftbransjen handler det om å balansere utvikling og effektivitet på samme tid.

– For de som holder fast ved gamle forretningsmodeller og ikke våger å ta steget ut i usikkert farvann, kan dette bli en svært krevende fremtid, sier Syvertsen, som presiserer at Agder Energi daglig jobber med å skape en innovasjonskultur i selskapet.