Storelva i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane. Den er en del av Breimsvassdraget, som allerede har flere vannkraftverk. Foto: Breim Kraft

Kjemper for 90 GWh

Breim Kraft gir ikke opp planen om å bygge et kraftverk i Storelva i Gloppen kommune som kan gi om lag 90 GWh ikke-regulerbar kraft årlig. NVE frarår konsesjon. Nå må departementet avgjøre saken.
Torsdag, 15 september, 2016 - 09:19

– Vi er veldig uenig i NVEs vurdering av storørretstammen i Breimsvatnet, sier Per Jonny Moldestad, styreleder i Breim Kraft AS, til energibransjen.no.

Moldestad forteller at grunneierne som står bak planene, har jobbet i ni år med prosjektet og at en utbygging vil være veldig viktig for lokalsamfunnet.

– Vi har ikke gitt opp, sier han. Breim Kraft har til nå brukt 2,5 millioner kroner på prosjektet.

3,42 kr/kWh

Et stort antall grunneiere med fallrettigheter til Storelva har gått sammen for å bygge kraftverk med tre turbiner som sammen skal yte 32 MW. Kostnaden ved utbyggingen er anslått til 336 millioner kroner, som betyr en kostnad på 3,42 kr/kWh.

Flere alternativer er lagt frem og forkastet. Utbyggerne satser nå på alternativ C, som innebærer at vannet fra kraftstasjonen slippes ut i elva før den når Breimsvatnet. Denne planen støttes av både Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune, mens Fylkesmannen og Miljødirektoratet er blant dem som vender tommelen ned.

Uenighet om fisk

NVE kunngjorde 9. september at de ikke tilrår konsesjon fordi de samlede, negative konsekvensene for storørret, landskap, friluftsliv, turisme og vannkvalitet er store, sett i forhold til kraften som skal produseres. NVE legger særlig vekt på mulige konsekvenser for storørretstammen i Breimsvatnet.

Breim Kraft stiller seg uforstående til flere av NVEs vurderinger. – Vi har hatt biologer og Niva på banen. Niva har telt fisk i vassdraget siden 1998, og de har ennå ikke funnet at storørret gyter i Breimsvatnet, sier Moldestad.

«Overdrevet»

I en pressemelding skriver Breim Kraft at «… forhold til turisme, elvepadling og fiske i den berørte elvestrekningen ser ut til å ha fått en betydelig overdrevet verdi og er vektlagt langt utover hva vi som bor i området kjenner til av konkret bruk.»

Et av ankepunktene fra NVE er at det vil bli store mengder skjemmende steinmasser fra utbyggingen. Moldestad avviser også denne innsigelsen:

– Steinene kan brukes til småbåthavn, gang- og sykkelveier. Entreprenører er interessert i å kjøpe, vi kan selge all steinen, sier han.

Viktig for bygda

Om betydningen for lokalsamfunnet, sier Moldestad:

– Prosjektet vil være veldig viktig for verdiskaping og for videre bosetting i bygda. Man blir ikke rik av kraftutbygging, men den vil gi en viktig tilleggsinntekt. Vi tjener lite på å selge fiskekort, for i dag har folk så god råd at de heller kjøper fisk i butikken.

2. november skal vi ha befaring med representanter fra blant andre Olje- og energidepartementet og Multiconsult. I mellomtiden skal vi lese dokumentene fra NVE nøye, Multiconsult skal lage en mer detaljert skisse av alternativ C og vi vil prøve å jobbe politisk for å få gjennomslag, forteller styrelederen i Breim Kraft AS.


Kartskisse over utbyggingsområdet. Alternativ A og B er ikke lenger aktuelle. Breim Kraft prøver å imøtekomme kritikken mot planene ved å satse på et tredje alternativ, med plassering av kraftverket oppstrøms Seime bru.

 

På forsiden nå

Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Og maksimal turbinhøyde.
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.
Rundt 1500 kunder i Agder Energi Nett har fortsatt ikke skiftet til AMS-målere. Så langt har rundt 20 fått strømmen avstengt. Nå kan mange nye stå for tur.