Storelva i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane. Den er en del av Breimsvassdraget, som allerede har flere vannkraftverk. Foto: Breim Kraft

Kjemper for 90 GWh

Breim Kraft gir ikke opp planen om å bygge et kraftverk i Storelva i Gloppen kommune som kan gi om lag 90 GWh ikke-regulerbar kraft årlig. NVE frarår konsesjon. Nå må departementet avgjøre saken.
Torsdag, 15 september, 2016 - 09:19

– Vi er veldig uenig i NVEs vurdering av storørretstammen i Breimsvatnet, sier Per Jonny Moldestad, styreleder i Breim Kraft AS, til energibransjen.no.

Moldestad forteller at grunneierne som står bak planene, har jobbet i ni år med prosjektet og at en utbygging vil være veldig viktig for lokalsamfunnet.

– Vi har ikke gitt opp, sier han. Breim Kraft har til nå brukt 2,5 millioner kroner på prosjektet.

3,42 kr/kWh

Et stort antall grunneiere med fallrettigheter til Storelva har gått sammen for å bygge kraftverk med tre turbiner som sammen skal yte 32 MW. Kostnaden ved utbyggingen er anslått til 336 millioner kroner, som betyr en kostnad på 3,42 kr/kWh.

Flere alternativer er lagt frem og forkastet. Utbyggerne satser nå på alternativ C, som innebærer at vannet fra kraftstasjonen slippes ut i elva før den når Breimsvatnet. Denne planen støttes av både Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune, mens Fylkesmannen og Miljødirektoratet er blant dem som vender tommelen ned.

Uenighet om fisk

NVE kunngjorde 9. september at de ikke tilrår konsesjon fordi de samlede, negative konsekvensene for storørret, landskap, friluftsliv, turisme og vannkvalitet er store, sett i forhold til kraften som skal produseres. NVE legger særlig vekt på mulige konsekvenser for storørretstammen i Breimsvatnet.

Breim Kraft stiller seg uforstående til flere av NVEs vurderinger. – Vi har hatt biologer og Niva på banen. Niva har telt fisk i vassdraget siden 1998, og de har ennå ikke funnet at storørret gyter i Breimsvatnet, sier Moldestad.

«Overdrevet»

I en pressemelding skriver Breim Kraft at «… forhold til turisme, elvepadling og fiske i den berørte elvestrekningen ser ut til å ha fått en betydelig overdrevet verdi og er vektlagt langt utover hva vi som bor i området kjenner til av konkret bruk.»

Et av ankepunktene fra NVE er at det vil bli store mengder skjemmende steinmasser fra utbyggingen. Moldestad avviser også denne innsigelsen:

– Steinene kan brukes til småbåthavn, gang- og sykkelveier. Entreprenører er interessert i å kjøpe, vi kan selge all steinen, sier han.

Viktig for bygda

Om betydningen for lokalsamfunnet, sier Moldestad:

– Prosjektet vil være veldig viktig for verdiskaping og for videre bosetting i bygda. Man blir ikke rik av kraftutbygging, men den vil gi en viktig tilleggsinntekt. Vi tjener lite på å selge fiskekort, for i dag har folk så god råd at de heller kjøper fisk i butikken.

2. november skal vi ha befaring med representanter fra blant andre Olje- og energidepartementet og Multiconsult. I mellomtiden skal vi lese dokumentene fra NVE nøye, Multiconsult skal lage en mer detaljert skisse av alternativ C og vi vil prøve å jobbe politisk for å få gjennomslag, forteller styrelederen i Breim Kraft AS.


Kartskisse over utbyggingsområdet. Alternativ A og B er ikke lenger aktuelle. Breim Kraft prøver å imøtekomme kritikken mot planene ved å satse på et tredje alternativ, med plassering av kraftverket oppstrøms Seime bru.

 

På forsiden nå

Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Vil ha drivstoffstasjoner i Nordsjøen basert på havvindparker.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.
Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.
Flytende havvind kan skape verdier på opptil 117 milliarder kroner og gi 128.400 årsverk i Norge over en 30-års periode, ifølge ny analyse.
Hilde Gillebo (45) hentes fra Institutt for energiteknikk (IFE).
Equinor skulle ikke ha antydet at gass har lave CO2-utslipp, ifølge britisk regulator.
Mens Equinor snakket varmt om gass, tror Statnett-sjef Auke Lont mer på batterier og hydrogen.
NVE tar hensyn til private Equinor-interesser, og trosser advarsler om svekket forsyningssikkerhet fra Statnett og Gjøa-operatøren.
– Påstanden om at vindkraften som bygges i Norge er en trussel for naturmangfoldet, er direkte misvisende, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi, som vurderer å gå inn i svensk vindkraft.
DigiPlex investerer 600 millioner kroner i to nye datasentre på Fetsund og Hobøl.
Varanger Kraft har solgt 49 prosent av aksjene i Varanger KraftVind AS og slik sikret finansiering for andre trinn av Raggovidda Vindpark.
I løpet av det siste året er det produsert 20,1 TWh vindkraft i Sverige. Det er ny rekord.
Etter sabotasje på forankringslinene i 2017 forsøker Waves4Power seg igjen med testing av sitt bølgekraftverk på Runde i Møre og Romsdal.
I sin høringsuttalelse til nasjonal ramme etterlyser forbundet også en analyse av det fremtidige kraftbehovet.
Jacobsen Elektro har engasjert Kvale Advokatfirma til å bistå med en restrukturering av selskapet og forhandle med kreditorene om en akkordløsning.
Smarte, automatiske ladesystemer vil gjerne lade elbilene om natta, når spotprisene er lavest. Men om alle gjør det, kan det overbelaste nettene like ille som om ettermiddagen.
Entreprenørselskapet BKK Enotek fusjonerer med MultiVolt, samtidig som det loves flere arbeidsplasser i Sogn og Fjordane.
Rederiet Utkilens nye kjemikalieskip «Mostraum» er det første tankskipet tilrettelagt for landstrøm.
Ber NVE forsterke Statnetts insentiver til å drive mer effektivt.
Nettselskapene vil ta eierskap til egne data og stille krav til lagringsformat fra leverandører, ifølge studie fra SINTEF Energi.
Andelen elektrisitet i energimiksen vil dobles til 40 prosent i 2050, anslår DNV GL i en ny rapport.
Hafslund Nett fikk tirsdag sammen med SINTEF Energi, Skagerak Nett, Eidsiva, Lyse og Istad Smartgridsenterets innovasjonspris for prosjektet «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett (FASaD)».
Statnett foreslår å dele Norges nordligste budområde, NO4, i to.