Til tross for redusert tilsig og lavere kraftproduksjon, her illustrert med damanlegg i Forsland-vassdraget, oppnådde Helgeland Kraft et godt økonomisk resultat i 1. halvår. (Foto: Tore Halvorsen)

Helgeland Kraft oppnådde i første halvår et resultat etter skatt på 73 MNOK. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor er dette en forbedring på godt over 20 MNOK.

Kilde: Helgeland Kraft

Driftsinntektene nådde 651 MNOK (2015: 586 MNOK). I perioden er det investert 175 MNOK (2015: 264 MNOK). I egne kraftverk produserte Helgeland Kraft 539 GWh (2015: 641 GWh).

Resultatforbedringen er oppnådd til tross for lavere kraftproduksjon, opplyser adm.direktør Ove A. Brattbakk. – De tre separate forretningsområdene våre, nett strøm og vannkraft, gir oss god risikospredning og gjør oss mindre sårbare. I første halvår 2016 er det først og fremst høyere inntektsramme og stabile driftsforhold i strømnettet, kombinert med lavere kostnader, som står for resultatforbedringen.

Kraftprisen ligger på samme nivå som 1. halvår i fjor, men resultatet i vannkrafter svekket på grunn av mindre nedbør, fortsetter Brattbakk. – Fra basisdriften i 2016 forventer vi et resultat som vil bli noe bedre enn i 2015. Nett og Strøm ligger an til å levere meget gode resultater, mens tilsvarende fra vannkraft er avhengig av at tilsigssvikten så langt i år kan kompenseres noe av nedbøren i høst.

I Tosbotn bygger Helgeland fem småkraftverk. Ras har forsinket ferdigstillelse av to av disse. I tillegg er det oppstått omfattende skader på nettanlegg i området. De økonomiske konsekvensene vil være klarlagt i 3. kvartal.