Den pågående streiken i energibransjen gjør det nødvendig å sette mange av de daglige arbeidsoppgavene på vent. (Illustrasjonsfoto: Helge Hansen)

Det er klart det er plagsomt. Kraftige bremser er satt på den daglige virksomheten. Vi har ikke kapasitet til annet enn å håndtere eksterne henvendelser.

Det er Bjørg Brestad som forteller dette. Hun er adm.direktør i Valdres Energi. Der er 65 prosent av de ansatte tatt ut i den pågående streiken. Dette gjelder samtlige montører og den daglige bemanningen i kundesenteret, sentralbord, arkiv og vasketjenesten.

Ledergruppen på fem og to uorganiserte er på langt nær nok til å holde hjulene i gang på kontoret. Ute i nettet blir arbeidet til innleide entreprenører hemmet av at våre egne montører er i streik.  Problemer i IT-nettverket gir ytterligere begrenset handlingsrom. Så langt har vi unngått krisesituasjoner, både ute og inne, men jeg håper på en snarlig løsning av konflikten, sukker Brestad.

Også VOKKS Nett og VOKKS AS på Dokka er hardt rammet av konflikten. Der er 45 av de ansatte i streik, blant annet hele montørstaben i nettselskapet. Adm.direktør Arne Nybråten forteller at det meste så langt er under nødvendig kontroll. Den daglige virksomheten er selvfølgelig preget av den ekstraordinære situasjonen, men noen krisestemning er han ikke villig til å varsle.

Det er klart vi må prioritere annerledes enn under normale forhold. Kvaliteten i strømnettet vårt er god, og vi er gitt dispensasjon for vakt og beredskap. Det er selvfølgelig uvanlig å måtte søke om lov til å rette eventuelle feil, men det er til å leve med. I denne situasjonen har vi dessuten nedprioritert arbeid i den relativt store hyttebebyggelsen i vårt dekningsområde, forteller sjefen i VOKKS.