Direktør Kristin H. Lind i KS Bedrift Energi er ansatt på et års engasjement i Energi Norge.

Kristin H. Lind ble i går ansatt som direktør i Energi Norge, der hun vil inngå i ledergruppen. Hun vil i første omgang tre inn som leder for Energiakademiet i ett års vikariat.

Kilde: Energi Norge

– Jeg er svært fornøyd med å få Kristin inn som en del av lederteamet i Energi Norge. Hun har bred kunnskap om kraftnæringen og de utfordringer selskapene står oppe i, i tillegg til et sterkt faglig engasjement særlig innen nett og omsetning. Jeg er glad for at dette nå kommer Energi Norge og medlemsbedriftene våre til gode, sier administrerende direktør Oluf Ulseth.

Lind vil tre inn i ett års vikariat som leder av Energi Norges datterselskap Energiakademiet, for Mona Askmann som er sykmeldt mens hun utredes for nyretransplantasjon.

– Jeg gleder meg til å arbeide med forskning og kompetanseheving i kraftbransjen, og til å arbeide sammen med de flinke folkene i Energiakademiet. Bransjen vår er i en brytningstid, der økt kompetanse om både teknologi, marked og ikke minst utvikling er særlig viktig. Jeg brenner for at bransjen kan finne verdiskaping i nye muligheter, og ønsker å øke forskningsinnsatsen blant nettselskapene, sier Lind.

Kristin H. Lind (50) er i dag direktør og leder for KS Bedrift Energi. Hun er sivilingeniør fra NTNU, og har tidligere erfaring fra bl.a. Hafslund, Energi Norge og Statnett. Hun tiltrer etter nærmere avtale.