Det går mot en «kald» og krevende omstilling i Eidsiva Energi. I løpet av de nærmeste par årene skal antall ansatte reduseres med 100 årsverk. (Illustrasjonsfoto: Eidsiva Energi)

Eidsiva Energi er inne i en krevende omstillingsperiode. I 2018 skal konsernets resultat før skatt være forbedret med 165 millioner kroner. For å nå dette målet er en rekke tiltak iverksatt.

Driftskostnadene i konsernet må reduseres med fem prosent per år fram til 2018. Rundt halvparten av de påvirkbare kostnadene er knyttet til bemanning. Innen 2018 skal 1070 årsverk i Eidsiva være redusert med 100. Grovt sett berører dette en av ti ansatte.

For å nå målet om en resultatforbedring på 165 millioner kroner foreligger en strategi vedtatt av styret, forteller konsernsjef Øistein Andresen. – Nedbemanningen vil  bli gjennomført med tilbud om tidligpensjon, såkalt servicepensjon, til ansatte som i løpet av 2016/2017 blir  62 år eldre. Responsen på dette tilbudet er slik at nedbemanningsmålet er innen rekkevidde. Avganger avtalt på disse premissene vil skje senest ved årsskiftet 2017/2018.

Eidsiva Energi, som er blant de største energiselskapene her i landet, hadde i 2015 4,1 milliarder kroner i omsetning og et resultat etter skatt på 207 millioner kroner. Den bokførte egenkapitalen er på 5,3 milliarder kroner.

Konsernets investeringer i 2015 var på i overkant av en milliard kroner. Av investeringene var 358 millioner kroner knyttet til nettvirksomheten, 221 millioner kroner til Eidsiva Vannkraft, 192 millioner kroner til Eidsiva Bioenergi, 140 millioner kroner til bredbånds infrastruktur og 106 millioner kroner til Eidsiva Bredbånd.