ABB forsyner datasenteret OS-IX (Oslo Internet Exchange) med pålitelig kraft.

ABB i Skien leverer produkter og systemer som skal gi stabil og energieffektiv kraftforsyning til et nytt datasenter i Oslo.

Kilde: ABB

ABB har signert en avtale med den norske datasenterutbyggeren Bulk Infrastructure verdt over åtte millioner kroner for levering av elektroutstyr til OS-IX i Oslo (Oslo Internet Exchange). ABB skal levere elektrokomponenter for mellomspennings- og lavspenningsnivå, for stabil og energieffektiv kraftforsyning til datasenteret. 

– Datasentre er en av de aller mest kravstore bransjene når det gjelder oppetid og energieffektiv kraftforsyning. Derfor bekrefter denne avtalen at vi har akkurat de pålitelige kraftproduktene og systemene som bransjen trenger, sier datasenteransvarlig i ABB, Pål Trygve Nilsen. 

– Det har vært gjennomført en omfattende anbudsprosess for å sikre en god leveranse av elektrotekniske anlegg til den nye energisentralen til OS-IX. Vi er veldig godt fornøyd med å ha tildelt denne leveransen til ABB og er trygge på at de vil løfte prosjektet gjennom et gjensidig godt samarbeid og et godt sluttresultat, sier Thomas Hammer Tveit, eiendomssjef for OS-IX.

ABB har vært hovedleverandør av kraft- og automatiseringssystemer på forskjellig nivå til store datasentre i flere deler av verden og har også i Norge hatt dette som et dedikert satsningsområde. Dette har resultert i leveranser til en rekke av de største datasenterutbyggingene i Norge de siste årene. 

– ABB har fått et godt fotfeste i datasenterbransjen globalt, en utvikling vi også merker i det norske markedet. Her er det økende aktivitet, og bransjen vil ha løsninger som sikrer maksimal tilgjengelighet og effektivt forbruk av kraft, sier Nilsen. 

Leveransen til Bulk Infrastructure består av 11 kilovolt (kV) høyspenningstavler av typen UniGear ZS1, 3,6 megavolt-ampere (MVA) oljeisolerte transformatorer, 400 volt (V) MNS 3.0 hoved- og fordelingstavler i tillegg til et 110 Volt likestrøm (Vdc) batterianlegg, samt et kontrollsystem.

– Bulk er en offensiv aktør som har sett potensialet i en datasenterbransje i stor vekst. Vi setter pris på at vi kan være med å bidra til at de leverer pålitelige serverløsninger til sine kunder, sier Nilsen. 

OS-IX er forventet å være i drift i løpet av første kvartal 2017.

ABB kan levere alt av nødvendig infrastruktur til moderne datasentre, både innen kraft og automatisering. På kraftsiden kan ABBs leveranse omfatte alt fra tilkopling til nettet, via likestrøms- eller vekselstrømsbasert kraftsystem til batteribackup (UPS) på alle nivåer i datasenteret. For effektiv drift av datasenteret tilbyr ABB en felles plattform for styring av kraftforsyning og automatisering samt det eneste systemet som fullt ut kan integrere tredjeparts systemer.